لینک های دسترسی

"کمبود عساکر در افغانستان باعث بی ثباتی منطقوی"


شخصی که در اوایل جنگ افغانستان وعراق مقام ارشد نظامی امریکا بود میگوید، ایالات متحده بایدبا تعداد زیاد عساکر خود را دوباره برای یک مبارزۀ وسیع مقابله با شورش طلبی در افغانستان متعهد سازد، در غیر آن خطر بی ثباتی منطقوی و افزایش تندرویی جهانی را متقبل خواهد شد.

جنرال مایرز چند هفته بعد از حمله ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱، چهار سال کار خود را بحیث مقام ارشد نظامی امریکا ، در جریان پیروزیهای اولی امریکا درافغانستان و عراق ، آغازشورش طلبی در عراق و ختم آن در اوایل سال ۲۰۰۵، قبل از آغاز خشونت در عراق وبسیار قبل از عروج مجدد طالبان در افغانستان در جریان دوسال گذشته، انجام داده است.

باید گفت که آنوقت یک دوران متفاوت بود. اما جنرال مایرز ساعات متوالی دراتاق عملیات قصرسفید سپری کرد وبا ادارۀ بش روی ستراتیژی جنگ های افغانستان وعراق کار میکرد. مانند حالا که مقامات ارشد حکومت رئیس جمهور اوباما و هیات کاری وی درمورد چگونگی اقدام به جلو در افغانستان کار میکنند

"تجربۀ من چنین است که رئیس جمهور علاقمند بود که در چنین استد لال، از مامورین مخلتف نظرات مختلفی بشنود تا او بتواند طرز کار خودرا در این مورد که ایالات متحده باید چه اقدامی نماید، تعین کند".

جنرال مایرز اذعان داشت که نتیجۀ نامعلوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و الزامات تقلب گسترده توسط طرفداران رئیس جمهور حامد کرزی این عملیه را مشکلتر ساخته است . او همچنان میگوید،ارزیابی ترسناک وضع امنیتی توسط جنرال ستنلی مککرستل قوماندان جدید ناتوو ایالات متحده در افغانستان وضعی را به مقامات ارشد ترسیم کرده که آنها توقع در یافت آنرا نداشتند.

"قوماندان میدان جنگ گفته که او به تعداد زیاد عسکر ضرورت دارد. و من فکر میکنم که این تعداد، زیادتر از آنچه بود که بسیاری افراد در ذهن شان داشتند این تعداد از نگاه شمارش بسیار بزرگتر از آنچه آنها آمادۀ شنیدن آن بودند، بود".

اما جنرال مایرز میگوید، طرز تقربی که قوماندان مک کرستل پیشنهاد کرده شاید درست باشد.

"تهدید ناشی از تندرویی خشونتبارنه تنها فقط در افغانستان ، نه تنها فقط در پاکستان بلکه جهانیست ، این یک تهدید واقعی موجود برای کشورهاییست که آزادی را دوست دارد، همچنان پاکستان وافغانستان. و اینجاست که ما باید کار کنیم. پس من فکر می کنم که ما بایددر سعی برای پیروزی در افغانستان باید منابع خود را وقف نمایئم".

جنرال مایزر میگوید، مساعی امریکاو متحدین آن باید یک جز قابل ملاحظۀ سیاسی و اقتصادی داشته باشد و یک عملیۀ معتبر حکومتداری که باید از عملیۀ جاری انتخابات عروج نماید. اما یک تعداد قابل ملاحظۀ عساکر خارجی برای برقراری و بعد حفظ امنیت درافغانستان شاید برای دهه ها ضرورت باشد.

این مقام نظامی سابق قوای هوایی ایالاتمتحده می گوید امریکاو متحدین آن باید چنین تعهد دراز مدت نمایند.

"بنظر من در اینجا یک پیام نهفته است. اگر ایالات متحده تصمیم بگیردکه خود را به طرز بسیارقوی در افغانستان متعهد نسازد، پس یک واکنش مساوی و مخالف در جامعۀ تندروان خشونتخواه پدید خواهد شد. و آنها خواهند گفت که، خوب... وقتی وضع در اینجا یک کمی شدید شود، تعداد عساکرغرب چندین برابرمیشود".

جنرال مایرز می گوید، یک تعهد قوی همچنان برای مردم افغانستان مهم است که بگفتۀ وی نشان داده اند که با اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آنهم در شرایط خطرناک، خواهان دیموکراسی اند. اما این جنرال سابق میگوید، اگر مردم افغانستان متیقن شوند که غرب پلان رها کردن آنها را دارد، آنوقت دوباره بسوی طالبان رجوع خواهند کرد.

"آنها نشان داده اند که میخواهند در زندگی شان چانسی داشته باشند . ومن فکر نمیکنم که نه تنها ایالات متحده بلکه جامعۀ بین المللی نیز از آنها روکرداند وآنها را رها نماید.

جنرال مایزر میگوید، به این دلیل و بخاطری که طالبان شورشهای شانرا دوام داده اند، رئیس جمهور اوباما باید وقت کافی بخرچ دهد تا ستراتیژی درستی رادر مورد افغانستان اتخاذ کند اما این وقت بسیارزیاد نباشد".

XS
SM
MD
LG