لینک های دسترسی

طرفداری کرزی از دور دوم انتخابات


حامد کرزی گفت او از تصمیم کمیسون انتخابات برای براه انداختن دور دوم انتخابات بروز ١٦ عقرب کاملاً طرفداری دارد که بین او وعبدالله عبدالله که با بدست آوردن ۲۸ فیصد آرا در مرتبۀ دوم قراردارد، دایر خواهد شد.

قبلاً آقای کرزی بابدست آوردن ۴۵ فیصد آرابرنده اعلام شده بود اما تحقیقات تقلب قریب یک ملیون رای مشکوک را پیدا کرد و مجموع آرای کرزیبه کمتر از ۵۰ فیصد پائین آمد که براه انداختن دور دوم رای گیری را لازمی ساخت.

آقای کرزی روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی همراه با سناتور جان کیری که مصروف بازید از افغانستان است ظاهر شده از تصمیم کمیسیون انتخابات استقبال کرد و از مردم افغانستان تقاضا نمود تا دوباره رای بدهند.

"من از ملتم میخواهم که از این فرصت برای تحکیم تصمیم و تعین عزم واراده وبرای پیشبرد این کشور به جلو استفاده کرده و در دور جدید رای گیری اشتراک کنند".

جان کیری رئیس کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفت

"رئیس جمهور کرزی خودش سوالات جدی یی در بارۀ این عملیه دا شت اما امروز وی با اتخاذ تصمیم برای حرکت به جلو و تحکیم کشور و قانون اساسی و حکم قانون از خود دولتمندی نشان داد".

بان کی مون منشی عمومی موسسۀ ملل متحد در نیویارک گفت براه انداختن دور دوم انتخابات یک چالش بسیار بزرگ خواهد بود.

"ما با بهترین زرایع کوشش خواهیم کرد تا با زعامت افغانستان و نهاد های آن و سایر شرکای بزرگ بین المللی از نزدیک همکاری نمائیم و این انتخابات را آزادو عالانه و عاری از تقلب بسازیم".

در واشنگتن رئیس جمهور براک اوباما گفت این بسیارمهم است که این انتخابات عملیۀ قابل اعتباربرای مردم افغانستان باشد و بیک حکومتی بیانجامد که نمایانگر آمال و آرزو های آنها باشد.

" رئیس جمهور کرزی وسایر شخصیتها نشان دادند که در قلبهای شان علاقمندی یی برای مردم افغانستان دارند. این انعکاس یک تعهد به حکمروایی قانون و تاکیدیست که آمال مردم افغانستان بایددر آن شامل باشد".

اتهامات بی نظمی و تقلب و پر کردن صندوقهای آرا تحقیقات را باعث شد ودر واشنگتن نگرانی هایی را باعث گردید که ابهام در بارۀ نتایج انتخابات شاید ارزیابی عمومی وضع افغانستان توسط رئیس جمهور اوباما را متاثر سازد.

هلری کلنتن وزیر خارجۀ امریکا در روز های گذشته چندین بار با آقای کرزی صحبت کرده است .

"واضحیست که این موضوع یک بخش با اهمیت بررسی سترایژیک ما میباشد طوریکه میدانید وقتی میخواهیم بجلو میرویم و انتخابات را پشت سر بگذاریم بمیان َآمدن یک حکومت جدیدی را میخواهیم که نمایانگر شراکتی باشد که ما در نظر داریم".

رابرت گیتس وزیردفاع امریکا روز دوشنبه گفت که آقای اوباما شاید بتواند تا آنوقت انتظار بکشد که منازعۀ انتخابات حل گردد و آنوقت روی یک سترایژی جدید برای افغانستان تصمیم بگیرد.

آقای اوباما مصروف مطالعۀ نظرات وپیشنهادات جنرال ستنلی مک کرستل قوامدان ارشد ناتو امریکا در افغانستان است که هزاران عسکر علاوگی را برای جنگ هشت ساله تقاضا کرده است.

XS
SM
MD
LG