لینک های دسترسی

Breaking News

بیکر: پاکستان در وضعیت حساس قرار دارد


هزاران عسکر پاکستانی با پشتیبانی تانک و توپخانه و نیروی هوایی حمله به مواضع طالبان و القاعده در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی را شروع کرده اند، و گزارش ها حاکی از درگیری شدید و کشته شدن شماری از نیروهای دو طرف است.

ایرین بیکر رئیس دفتر جنوب آسیای مجله تایمز که در حال حاضر در اسلام آباد میباشد میگوید پاکستان در وضعیت حساسی قرار دارد در دو هفنه اخیر این کشور شاید بیشتر از ده حمله مرگبار و کشته شدن بیشتر از ۲۰۰ تن بوده است که عاملین آن طالبان پاکستانی میباشند، خانم بیکر میگوید این حملات تصویر تاریکی را از پاکستان به جهانیان پیش کش نموده و از اعتبار آنکشور کاسته است. وی میگوید به همین دلیل حملات اردوی پاکستان به مواضع طالبان پاکستانی برای اولین بار حمایت بیشمار مردم را حاصل نموده است.

«در گذشته ها، حمایت مردم پاکستان از حملات اردوی آنشکور به تندروان بی نهایت محدود بود و آنان به این نظر بودند که چگونه میتوانید به برادران مسلمان خود، به هموطنان پاکستانی خود، حمله میکنید.»

ولی خانم بیکر میگوید حال مردم پاکستان درک نموده اند که تهدید دهشت افگنی در داخل خاک پاکستان، موجود بوده و باید به آن رسیدگی شود. ولی سوالیکه هنوز هم باقی است آنست که اردو چگونه با طالبان خواهد جنگید. طالبان در کوه پایه ها و دره های وزیرستان جایگزین بوده و در موقعیت بهتری با داشتن قابلیت های جنگی گوریلایی و آشنایی با منطقه برخوردار میباشند، و از کشته شدن و کشتن هم باکی ندارند، در مقابل اردو از این مزیت ها برخوردار نبوده و در جنگ های قبلی هم علیه تندروان در سالهای ۲۰۰۴، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸برنده نبوده است.

ایرین بیکر از مجله تایمز که از اسلام لاباد با صدای امریکا صحبت مینمود در مورد حمایت ایالات متحده از این حملات با استفاده از طیارات بدون پیلوت آنکشور میگوید پاکستانی ها در ملاعام این موضوع را تائید نمیکنند و ادعا دارند که این جنگ کاملاً جنگ پاکستان با تندروان است ولی خانم بیکر میگوید:

«ولی تا جائیکه مشاهده نمودیم طیارات بدون پیلوت امریکا، بیت الله محسود، رهبر طالبان پاکستانی را در ماه آگست بقتل رسانید و به عقیده من بازهم اگر پاکستان برای کشتن دیگر مجرمین از امریکا تقاضای کمک نماید و اطلاعات را برایشان فراهم نماید، این کار صورت خواهد گرفت، البته این فقط یک ظن و گمان است و به هیچ وجه از جانب اردوی پاکستان مورد تائید قرار نگرفته است.»

خانم بیکر میگوید سخن گوی اردوی پاکستان در صحبتی که با خبرنگاران داشت اظهار نمود که آنان فعلاً در موقعیت برتری قرار دارند ولی سخن گو میگوید این جنگ با نزدیک بودن فطل سرد زمستان جنگ طولانی خواهد بود.

« وی خوشبین بوده و میگوید آنان در حدود ۶۰ تن از طالبان را بقتل رسانیده و ۱۲ تن از عساکر اردو هم بقتل رسیده اند.

ولی تائید این موضوع مشکل است، زیرا هیچ خبرنگاری اجازه رفتن به وزیرستان را ندارد.»

ایرین بیکر نماینده مجله تایمز در اسلام آباد میگوید مبارزه با حملات دهشت افگنی خاطتاً حملات انتحاری کار بسیار مشکلی است. قراریکه شاهد بودید بروز دوشنبه تندروان بیک پوهنتون اسلامی و دفتر شریعت آن حمله نمودند، و بنظر میرسد که تندروان به هر جای که بخواهند حمله میکنند.

«و اگر صریحاً بگوئیم، پولیس پاکستان کاملاً آماده مقابله با این تهدید نمی باشد. آنان تجربیات لازم را در ساحه علوم جنایی، و یا جلوگیری از حملات ندارند و با نیرو های پولیس امریکا و یا بریتانیه نمیتوان آنان را مقایسه نمود. در ضمن این قوا به اندازه کافی منابع و وسایل را در اختیار ندارد، و معاش کافی هم دریافت نمیکند تا با این تهدید بزرگ مقابله نماید. به همین دلیل کدام حفاظت عمومی را در پاکستان شاهد نخواهیم بود.»

ایرین بیکر میگوید نخست باید به مرجع این حملات مراجعه نمود که در وزیرستان جنوبی میباشد. ولی در عین حال این خطر هم وجود دارد که با از بین بردن رهبران طالبان در وزیرستان جنوبی، گروه های دیگر مخصوصاً در وزیرستان شمالی فعالتر گردند. به همین دلیل این جنگ، جنگ دراز مدتی خواهد بود و امکان ندارد تا حملات دهشت افگنی آنان را تا یک هفته، یک ماه و یا یکسال دیگر متوقف نمود. وی میگوید اردوی پاکستان سعی زیاد میکند تا حداقل منابع تمویل این گروه را متوقف نماید.

در وزیرستان جنوبی اردوی پاکستان برای سه ماه با مسدود نمودن جاده های عمده تحریمات شدید را برای جلوگیری از ورود سلاح و پول به منطقه وضع نمود. ولی خانم بیکر میگوید این منطقه همواره بی قانون بوده و بهشت قاچاق بران میباشد و دریافت سلاح و پول از طرق مختلف از حامیان داخلی، از کشور های خلیج، از شبکه القاعده و حتی از افغانستان برای طالبان مهیا است.

XS
SM
MD
LG