لینک های دسترسی

زلزلۀ شدید در شمال شرق افغانستان


یک زلزلۀ شدید که 6.2 درجۀ شدت داشت، در شمال شرق افغانستان صورت گرفته، ساختمان ها را در کابل به لرزه در آورد.

ادارۀ مطالعات زمین شناسی ایالات متحده گفت زلزله در نیمه شب جمعه، منطقۀ هندوکش را در نزدیک سرحد پاکستان و تاجکستان به لرزه در آورد. زلزله در اسلام آباد، مرکز پاکستان نیز محسوس گردید.

عمق زلزله 196 کیلومتر ثبت شده است. تا هنوز خبری از تلفات و یا خسارات آن به دسترس قرار نگرفته است.

XS
SM
MD
LG