لینک های دسترسی

تازه ترین انشکافات از مذاکرات ذروی ایران


تلویزیون دولتی ایران گزارش میدهد که آن کشور چارچوب عمومی معاملۀ ملل متحد را قبول خواهد کرد، ولی بعضی تغیرات عمدۀ را نیز تقاضا میکند.

آن شبکه این انشکاف را روز سه شنبه گزارش داده افزود که این بیانات توسط یک مامور که در تیم مذاکره کنندۀ ایران شامل است و نخواسته نامش افشا شود، ابراز شده است. آن شبکه همچنان گفت ایران جواب رسمی خود را به پیشنهاد ملل متحد طی 48 ساعت آینده ارائه خواهد کرد.

به اساس این پیشنهاد ادارۀ بین المللی انرژی ذروی، ایران باید یورانیم را بخاطر غنی سازی به کشور های خارجی ارسال نماید. هدف این طرح جلوگیری ایران از غنی سازی یورانیم به اندازۀ است که نتواند سلاح ذروی بسازد.

در عین حال، رئیس جمهور محمود احمدی نژاد میگوید ایران پروگرام ذروی خود را ادامه خواهد داد. او میگوید زمانیکه یک رژیم غیر قانونی سلاح ذروی داشته باشد، برای کشور های دیگر ناممکن است تا حق داشتن انرژی ذروی صلح آمیز شان داده نشود.

XS
SM
MD
LG