لینک های دسترسی

'کمبود هلیکوپتر باعث مرگ عساکر برتانوی در افغانستان'


عالیرتبه ترین صاحب منصب برتانوی که در افغانستان هلاک شد، صرف یک ماه قبل از مرگش به آمرین خود گفته بود که قلت هلیکوپتر جان عساکر را بمخاطره افگنده است.

روزنامۀ برتانوی دیلی میل بروز شنبه گزارش داد که دگرمن روپرت تورن لو Rupert Thorneloe در گزارش هفته وار خود در ماۀ جون نوشته بود که بدون هلیکوپتر عساکر مجبور میشوند از طریق زمین سفر کنند.

او گفت که قلت هلیکوپتر آنها را بمعرض خطر بیشتر بم های کنار جاده قرار میدهد.

یک ماه بعدتر این صاحب منصب ۳۹ ساله بوسیلۀ یکی ازان بم های کنار جاده کشته شد.

مارشال هوائی برتانیه بروز شنبه گفت بسیاری از تلفات در گزمه های پیاده رخ میدهد.

او میگوید این گزمه ها مهمترین بخش عملیات در افغانستان است.

باب اینز ورث Bob Ainsworth، وزیر دفاع برتانیه میگوید قوای نظامی کوشش میکند هلیکوپترهای بیشتری بمنطقه بفرستد.

ماۀ جولای مهلک ترین ماه برای عساکر برتانوی در افغانستان بود.

بتاریخ ۲۲ جولای، گوردن برون، صدراعظم برتانیه در محضر پارلمان گفت افزایش در تعداد تلفات به کمبود هلیکوپتر ارتباط ندارد.

اما روزنامۀ دیلی میل میگوید مکتوب تورن لو، همراه با مکتوب یک صاحب منصب ارشد دیگر در افغانستان، این بیانات را نقض میکند.

XS
SM
MD
LG