لینک های دسترسی

Breaking News

حامد کرزی رئیس جمهور اعلام گردید


کمیسون انتخابات افغانستان میگوید برگزاری دور دوم انتخابات افغانستان را که منعقدۀ شنبه آینده بود، فسخ نموده است.

مامورین آن کمیسون بروز دوشنبه گفتند از آنکه عبدالله عبدالله، رقیب عمدۀ حامد کرزی که بخاطر نگرانی های تقلب از روند منصرف شد، آنها این تصمیم را اتخاذ نمودند.

آقای کرزی برنده اعلام گردید.

بان کی مون، سرمنشی ملل متد روز دوشنبه به کابل رسید تا با آقای عبدالله و آقای کرزی ملاقات نماید.

سفر او در افغانستان در یک وقت حساسی صورت میگیرد که انصراف عبدالله کرزی را دوباره برنده ساخت.

سفر آقای بان همچنان به تعقیب حملۀ مهلک هفتۀ گذشته بر مهمانخانۀ ملل متحد در کابل صورت گرفته پنج کارمند آن موسسه را به قتل رسانید. بعد از عزیمت او در کابل، سر منشی ملل متحد وعدۀ کمک های بشردوستانه و انکشافی را برای افغانستان اعلام خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG