لینک های دسترسی

Breaking News

دخالت رهبران ملی گرا هندو به تخریب مسجد


یک کمیسون حکومتی هند یک گزارشی را نشر نموده که رهبران حزب ملی گرا مخالف هندو را مسول تخریب یک مسجد تاریخی در سال 1992 قرار میدهد.

تخریب مسجد بابری در ایال شمالی اترپردیش آشوب ها بین مسلمانان و هندو ها در سراسر کشور برپا کرده منجر به قتل دو هزار تن گردید.

کمیسون لیبرهان یک گزارش هزار صفحه ئی را روز سه شنبه به پارلمان هند تقدیم نموده، تخریب مسجد را دسیسۀ از قبل طرح شده توسط رهبران ملی گراه هندو عنوان کرده است.

گزارش نام 68 تن را که گویا در حادثه دست داشته باشند، نشر نموده، که در بین آنان کیلان سنگ، رهبر بهارتیا جننا نیز شامل است که در زمان تخریب مسجد، مقتدر اترپردیش بود. رسانه میگوید کمیسون دریافته است که ادارۀ او برای فعالین هندو، که قصد تخریب مسجد را داشتند، بطور علنی و مخفی حمایۀ تدارکاتی نموده است.را بطور مخفی و علنی نموده که میخواستند مسجد را تخریب نمایند.

کیلان، روز سه شنبه، دریافت ها را رد نموده گفت تخریب مسجد یک عمل خودبخودی هزاران هندو بود که میخواستند در آن ساحه معبدی را اعمار نمایند.

XS
SM
MD
LG