لینک های دسترسی

Breaking News

خامنه یی: علیه ایران جنگ شایعه پراگنی ادامه دارد


آیت الله علی خامنه یی رهبر عالی ایران، احیای روحیۀ انقلابی را علیۀ دشمنان خارجی تقاضا کرد که او آنها را به براه انداختن «یک جنگ شایعه پراگنی» علیۀ جمهوری اسلامی ایران ملزم ساخت. خامنه یی همچنان علیۀ مخالفین داخلی صحبت کرده گفت همۀ مخالفین ضد انقلاب نیستند. ادوارد یرانیان از دفتر صدای امریکادرقاهره این گزارش را فرستاده است .

آیت الله خامنه یی به یک جمعیت پراز هلهله وشور ملیشه های بسیجی گفت که روحیۀ انقلابی ایران را حفظ کنندو مبارزۀ شانرا علیۀ دشمنان ایران دوام دهند او ادعا نمود که دشمنان ایران یک جنگ شایعه پراگنی را علیۀ جمهوری اسلامی براه انداخته اند.

آیت الله خامنه یی از ایرانیان خواست که علیۀ آنچه او (دشمنان خارج ایران) خواند هوشیار وآگاه باشند و تاکید نمود که هدف علیای کشور مبارزه علیۀ همین جنگ میباشد ، خامنه یی ادعا کرد که این جنگ علیۀ ایران در مطبوعات غرب براه افتاده است .

آیت الله گفت کشور های غربی از انواع مختلف وسایل مفاهمۀ عصری و وسایل فرهنگی برای افشاندن تخم تفرقه و اختلاف دربین ایرانی ها استفاده میکند.

او شکایت میکند که دشمنان ایران بطور مکرر در جستجوی راه پاشیدن تخم نفاق واختلافات در بین ایرانی ها میباشندویک گفت شنود کوچک را بیک مشاجرۀ بزرگ مبدل میسازند. او میگوید، دشمنان ایران از مطبوعات برای ایجاد شایعه استفاده کرده ، مردم را علیۀ رهبران شان تحریک کرده و فاصله را بین بخش های مختلف حکومت ایجاد میکنند.

آیت الله خامنه یی همچنان جنبش مخالفین ایران کوبیده و آنها را مسئول ایجاد فضای عدم اعتماد و عدم اتحادی متهم ساخت که حالا در ایران مستولی شده وبه نفع هیچکس نیست. او هشدار داد ،آنهایی که درداخل ایران اند و سعی دارند با سیستم اسلامی ایران بجنگند، ناکام خواهند شد.

اما رهبر عالی ایران علیۀ بعضی اعضای جنبش مخالف سخن گفته و تصریح داشت که همۀ آنهایی که نتیجۀ انتخابات مورد مناقشۀ ۱۲ جون را مورد سوال قرار میدهند، دورنگ وریا کار یا مخالفین انقلاب نیسنتد.

در عین زمان علی لاری جانی رئیس پارلمان ایران یک جمعیت دیگر اعضای ملیشۀ بسیجی و طرفداران آنها را مورد خطاب قرارداد و از این فرصت جهت حمله بر ایالات متحده استفاده نمود و شکایت کرد که ایالات متحده در مسودۀ معامله ذروی با ادارۀ بین المللی انرژی ذروی سعی داشت از حیله و نیرنگ استفاده کند.

او میگوید که ایالات متحده از مفاهیم تفننی برای فریب و حیله گری در پیشنهاد ذروی استفاده میکند. او علاوه کرد اما ایران باید ازاین لبخند های دوستانه و روشهای حیله گرانه فریب نخورد بخاطریکه آنها همیشه بسوی ما لبخند میرنند ولی خنجر ها را در عقب شان پنهان میکنند.

مسودۀ یک معاملۀ ذروی توسط ملل متحد و شش قدرت جهان از تهران میخواهد تا ۷۰ فیصْد یورانیوم بدرجۀ پائین غنی شده را در بدل میله های فوق العاده غنی شدۀ مواد سوخت بروسیه و فرانسه انتقال دهد.

روز سه شنبه مقامات ایرانی خاطر نشان ساختند که آنها مخالف انتقال یورانیوم کمتر غنی شده بخارج نیستند اما اصرار دارند که قبل از موافقه روی این معامله، تضمینات عینی میخواهند.

XS
SM
MD
LG