لینک های دسترسی

Breaking News

بحث در قصر سفید روی ستراتیژی جدید برای افغانستان


قصر سفید میگوید، رئیس جمهور براک اوباما در مورد ستراتیژی خویش برای افغانستان با همکاران و قوماندانان ارشد خود صحبت نموده و امر تطبیق آنرا صادر نموده است.

انتظار میرود رئیس جمهور اوباما شام امروز سه شنبه به وقت واشنگتن این ستراتیژی را که در برگیرنده اعزام 30 هزار نیروی اضافی ایالات متحده به افغانستان میباشد طی بیانیۀ سرتاسری اعلام نماید.

رئیس جمهور اوباما برای ماه ها در مورد راه های پیشرفت در افغانستان همراه با مشاورین خویش، سرگرم تعمق و اندیشه بوده است.

اکنون رئیس جمهور اوباما با عامۀ امریکا مواجه میباشد.

رابرت گیبس سخنگوی قصر سفید بروز دو شنبه جزئیات نخستین سخنرانی ستراتیژیک رئیس جمهور را برجسته نساخت.

او گفت: پیام آقای اوباما در افغانستان، اصلاً به حال خود باقی میماند.

رابرت گیبس میگوید:

"این یک تعهد نا محدود نیست که ما در آنجا حضور داشته و با افغان ها همکاری مینماییم، تا نیرو های امنیتی افغان یعنی اردو و پولیس را تعلیم دهیم که بتوانند امنیت را در کشور شان مستقر سازند."

گیبس از ارایه جزئیات بالقوۀ در مورد معیارات ایالات متحده برای موفقیت در افغانستان خود داری نمود و در عوض گفت: آقای اوباما بر یک ماموریت نایل شدنی، تمرکز خواهد داشت.

"اکنون در افغانستان نیرو ها دو چند تعدادی میباشد که فقط یک سال قبل بود.به نظر من چیزی را که رئیس جمهور باید به طور واضح با مردم امریکا در میان بگذارد این است، که در عوض ارایۀ این فرضیه که ما با مناصفۀ منابع و عساکر مستقر فعلی میتوانستیم به آنچه میخواهیم دست یابیم، به آنان تفهیم نماید- چیزی را که اکنون روی دست داریم چیزیست که باید در آنجا انجام شود و نیز اینکه این ماموریت از چه قرار میباشد."

روزنامه نیویارک تایمز بالای گفته های مقامات حکومتی که گفته بودند، رئیس جمهور برای اختتام تدریجی جنگ، ستراتیژی خروج را تشریح خواهد کرد، ایراد نموده است.

این گونه گزارشات انتقادات بعضی از قانون گذاران ایالات متحده، به شمول سناتور جمهوریخواه جان کیل، را برانگیخته است.

جان کیل می گوید: ”من فکر میکنم، تمام این گفتگو ها در مورد ستراتیژی خروج واقعاً خطرناک است. این به طالبان میگوید که تا زمانیکه ما منطقه را ترک میگوییم، خود را آرام بگیرید. به طور مثال اروپایی ها ویا متحدین ما در ناتو را تشویق نمیکند، که این داعیۀ است که حمایت از ارزش های آن/ مستلزم اعزام نیرو های بیشتر آنان میباشد."

رابرت گیبس این ادعا ها را رد نمود. او گفت امتناع حکومت از قبولی یک پالیسی نا محدود تعهدات نیرو های ایالات متحده، نه شورشیان را ترغیب مینماید و نه هم متحدین را دلسرد میسازد.

او گفت رئیس جمهور اوباما در حقیقت با تعدادی از متحدین در مشاورت نزدیک بوده است.

XS
SM
MD
LG