لینک های دسترسی

کمک به افغانان بې بضاعت در زمستان سرد


دفتر امور مهاجرین ملل متحد، جهت کمک به هزاران افغان بی بضاعت در جریان زمستان نهایت سرد در افغانستان برنامه را راه اندازی نموده است. این دفتر میگوید، به تقسیم مواد به ۱۵۰۰ عودت کننده و کسانیکه در داخل شهر کابل بی جا شده اند، آغاز نموده است.

این برنامه بخشی از برنامه کمک به ۲۰۰ هزار افغان بی بضاعت و آسیب پذیر میباشد.

دفتر ملل متحد در امور مهاجرین یو ان اچ سی آر میگوید قبل از خراب شدن وضع هوا و قبل از ازینکه خرابی راه ها، رفتن به بعضی از مناطق را نا ممکن بسازد، مواد مورد ضرورت در زمستان را جابجا میسازد.

این اداره میگوید برنامه های مساعدت نظر به ضرورت منطقه در بعضی جا متفاوت است، ولی این کمک ها همه شامل ترپال، کمپل و گیلنه های تیل میباشد.

این دفتر میگوید بیش از ۱۷۷ هزار کمپل، ۶۰۰ هزار لباس گرم و ده ها هزار ترپال و گیلنه های تیل به دفاتر محلی یو ان اچ سی آر، برای توزیع به قریه جات فرستاده شده است.

اندریج مهسیک، سخنگوی یو این اچ سی آر میگوید، این مواد به شکل ستراتیژیکی به مناطق مواجه با زمستان شدید مانند مناطق غربی که برفباری شدید ممکن است راه ها را مسدود سازد، انتقال داده شده اند.

"دریافت کنندگان کمک را عودت کنندگان، بی جا شدگان داخلی و همچنان ناتوانان و افراد سالخورده و بیوه ها تشکیل میدهد".

درجه حرارت در کابل در ماه جنوری که سرد ترین ماه در زمستان است، ممکن به ۲۰ درجه تحت صفر قرار گیرد. در جا های دیگر مانند مناطق مرتفع درجه حرارت به منفی ۳۰ درجه میرسد.

میهیسیک میگوید بعضی از ۲۵۰ خانواده محروم که کمک های یو ان اچ سی آر را دریافت خواهند کرد، عودت کنندگان را در کابل تشکیل میدهد.

او میگوید آنها قادر به برگشت به قریه جات شان بنابر فقدان کار نیستند.

در بعضی مواقع او میگوید خانواده ها نمی توانند بر گردند، زیرا در هنگام مهاجرت تعداد خانواده های آنها بیشتر شده و برای آنها زمین و سرپناهی کافی موجود نیست.

گروپی متشکل از ۶۰ خانواده در کودکستان های سابقه بدون آب و برق در کابل زندگی میکنند - آنها در اطاق های کوچک پلاستیک ها را در سوراخ های کلکین ها گذاشته اند تا از ورود باد سرد جلوگیری شود.

بعضی ازین افراد از جمله کسانی اند که در سال ۲۰۰۲ بعد از سقوط طالبان به افغانستان بر گشته اند، ولی آنها هشتمین زمستان نهایت سرد خود را در وضعیت نهایت ناهنجار سپری میکنند. آنها به سختی فامیل خود را اعاشه و اباته نموده و به مشکل خانه را گرم ساخته و برای کودکان خود تعلیم فراهم میسازند.

مهیسیک میگوید یو ان ایچ سی آر برنامه زمستانی خود را همرا با شرکای خود و حکومت افغانستان منظم میسازد. او میگوید برنامه مساعدت طی هفته های آینده ادامه خواهد داشت و توقع میرود تا آخر دسمبر تکمیل گردد.

XS
SM
MD
LG