لینک های دسترسی

Breaking News

اظهارت حامد کرزی در رابطه به خود کفایی افغانستان


حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید، زمان آن فرارسیده تا افغانستان توانائی آنرا داشته باشد از خود دفاع نماید.

آقای کرزی این اظهارات را طی یک مصاحبه با آژانس خبری اسوشیدت پرس بروز پجشنبه در قصر ریاست جمهوری درکابل ابراز نمود.

او گفت، اگر مردم افغانستان نتوانند در مقابل هر نوع تجاوز داخلی و خارخی از خود دفاع نمایند، بدون در نظرداشت هر آن

چیزی را که جهان انجام میدهد، نتایج مقصود بدست نخواهد آمد.

زمانیکه از حامد کرزی در مورد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهور سوال صورت گرفت، او در پاسخ گفت، آرا عمداً دست زده شده بود زیرا حکومتی باید به میان میامد که مشروعیت آن سوال برانگیز میبود.

حامد کرزی در رابطه به پاکستان گفت، بخاطر از بین بردن دهشت افگنی، همکاری منطقوی و اعتماد میان افغانستان و پاکستان ضروریست.

رئیس جمهور افغانستان محور زمانی گوردن براون صدر اعظم بریتانیا را قابل تاسف، مصنوعی و بیحد توهین آمیز خواند.

آقای براون گفت، در جریان کنفرانس 28 جنوری در لندن باید یک محور زمانی دقیق برای تعلیم و تربیه نیروهای امنیتی افغانستان، مبارزه با فساد اداری و تعین تقریباً 400 والی و ولسوالان باید ترتیب گردد.

زمانیکه از آقای کرزی در مورد برادر وی پرسیده شد، که آیا وی منحیث رئیس شورای ولایتی در کندهار باقی خواهد ماند گفت، برطرف ساختن وی از ساحۀ صلاحیت او خارج است.

XS
SM
MD
LG