لینک های دسترسی

Breaking News

دهۀ اول قرن ۲۱ گرم ترین دهه در ده سال در تاریخ


متخصصین امور اقلیم میگویند که احتمال دارد که دهۀ اول قرن ۲۱ بحیث گرمیترین دهه ، در ده سال در تاریخ ثبت شود.

سازمان جهانی هواشناسی این یافته ها را روز سه شنبه در دومین روز کنفرانس بین المللی ۱۹۲ کشوری اقلیم در کوپنهاگن نشر نمودند.

میشل جراد، رئیس این سازمان گفت از همچنان احتمال میبرد که تحلیل جهانی نشان خواهد داد که سال ۲۰۰۹ پنجمین سال گرم از سال ۱۸۵۰ میباشد که علمای ساینس به حفظ چنین اطلاعات آغاز کردند.

او گفت در سال ۲۰۰۹ یک بخش وسیع جنوب آسیا ، افریقای مرکزی و امریکای جنوبی گرمترین هوا را تجربه کردند.

نمایندگان درین کنفرانس از هفتم تا ۱۸ دسمبر تلاش دارند معاهدۀ را بخاطر حل مشکل تغیر اقلیم ایجاد نمایند و با کشور های فقیر کمک نمایند تا از عهدۀ تاثیرات اقلیم برآمده بتوانند.

XS
SM
MD
LG