لینک های دسترسی

Breaking News

وضع حقوق بشر در سال ٢٠٠٩


از ایران تا مینامار، از دارفور تا گوانتاناما، سال ۲۰۰۹، سالی با چالش های بیشمار و انکشافات قابل ملاحظهدر ساحه حقوق بشر در سراسر جهان بود.

(عکس از AP: ناوی پیلی رئیس اداره حقوق بشر در ملل متحد)

تام ملینوسکی کارشناس سابقه دار مشی خارجی و رئیس گروه ناظر حقوق بشر در واشنگتن که یک گروه غیر دولتی مدافعه از حقوق بشر میباشد، عمیقاً از ظرفیت و توانایی انسانها برای استفاده از خشونت و قدرت آگاهی دارد. وی از ادامه تخطی از حقوق بشر در دارفور و سودان بحیث یک نمونه یاد میکند. وی میگوید باوجودیکه پاکسازی نژادی توسط تندروان عرب تبارجین جاوید و خشونت های حکومت سودان نسبت به اوایل این دهه، تا اندازۀ کاهش یافته است ولی خشونت های شدید و پراکنده همچنان در آن ساحه در سال ۲۰۰۹به مشاهده میرسد.

"قضایای دیده شده است که مردم ملکی توسط نیرو های هوایی حکومت سودان، هدف بم افگنی قرار گرفته اند، و خشونت های ناشی از تشنجات بین حکومت و گروه های شورشی همچنان ادامه دارد. تعداد کثیری از مردم در دارفور، بعلت پاکسازی نژادی از قرات زادگاه شان، اخراج شده و در کمپ های مزدحم، بیجا شده گان داخلی زندگی میکنند. این کمپ ها بذات خود آسیب پذیر میباشند. مردمیکه برای جمع نمودن مواد غذایی و یا چوب برای سوخت از کمپ ها خارج میشوند، آسیب پذیر میباشند، و این خود یک بحران است".

و اما انکشافاتی هم برای کاهش این بحران صورت گرفته است. (ملینوسکی) به این نکته اشاره میکند در عین حالیکه چین بحیث یک قدرت جهانی در حال ظهور است، رهبران آنکشور هم بیشتر جوابگو میشوند، چیزیکه در سابق نبود.

"چین مدتها است که در مورد گذشته خراب حقوق بشر در آنکشور، تحت فشار قرار دارد. ولی فقط در چند سال اخیر است که این فشار را در رابطه بادیگر کشور های جهان که حقوق بشر تخطی میکنند،واقعاً احساس نموده است. و در حالیکه مایه تعجب بعضی ها میگردد، چین و متحدین آن در سودان و برما مداخله نموده و از آنکشور ها تقاضا نموده است تا حداقل اندکیاین خشونت ها و فشار ها را کاهش دهند. ولی متاسفانه، چین از نفوذ قابل ملاحظه خود روی این کشور ها، از طریق فروش سلاح و معاملات اقتصادی، به منظور فشار برای کاهش تخطی ها استفاده نکرده است"

ملینوسکی با اشاره به سرکوبی ها در کیوبا و مینامار میگوید سال ۲۰۰۹، سالی مختلط برای فعالیت های دیموکراسی بود.امسال شاهد قیام بزرگ جنبش مخالفین در ایران بودیم که ادعا میکنند، در انتخابات ملی ماه جون، برنده بوده اند. ولی، (ملینوسکی) میگوید، مقامات حکومتی، محمود احمدی نژاد را برنده اعلام نمود.

"تظاهر کننده گان با خشونت شدید سرکوب شدند. محاکمات نمایش ترتیب داده شد. و ما در چند ماه اخیر، شاهد ظهور یک حکومت تقریباً نظامی در ایران بودیم، که تا اندازۀ جایگزین حکومت ملا های شد که قبل از انتخابات، در آنکشور حکمفرما بود. و باوجود آنهم، جنبش مخالفین همچنان به مبارزه خود ادامه میدهد".

در افغانستان، فعالین میگویند نسبت به سال ۲۰۰۱که ایالات متحده و متحدین آنرژیم سرکوب کنندۀ طالبان را خلع قدرت نمودند، حق و حقوق زنان تا اندازۀ بهبود یافته است. ولی (ملینوسکی) میگوید زنان افغانستان هنوز هم با چالش های بسیاری در رابطه به حقوق و آزادی هایشان، مواجه میباشند.

"در حقیقت، رفتن به مکتب برای دختران و زنان افغان هنوز هم مایه ترس و خوف میباشد. هنوز هم سخت گیری های شدید روی زنان وجود دارد که از خانه هایشان خارج نگردند، به تعلیم و تربیه رو نیاورند، داخل محیط کاری نگردند و سعی نکنند تا یک زندگی عادی داشته باشند."

طبق اظهارات (ژان فلیپ شاسی)، عضو اداره بین المللی مهاجرین که مقر آن در جینوا میباشد، به تناسب کشور های پیشرفته جهان، ادامه بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۹، منجر به مشقت های بیشماری در کشور های رو به انکشاف گردیده است زیرا ، بسیاری از مردم در آنکشور ها، قبلاً هم در شرایط مشکل اقتصادی، زندگی را سپری مینمودند. (شاسی) بطور مثال میگوید بسیاری از مردم از کشور های شمال افریقا، غرض جستجویی کار به هسپانیه مهاجرت نمودند. ولی میزان بیکاری در اروپا هم در سال جاری به نهایت خود رسید و استقبال از مهاجرین چون گذشته ها نبود. در سال ۲۰۰۹، زنان و اطفال خاصتاً، با بهره برداری های جنسی و حتی برده گی، از جانب قاچاق بران انسان، مواجه بودند. (شاسی) میگوید حقوق انسانی برای مهاجرین مرد در داخل قاره افریقا، با خطرات بیشتری در سال جاری به همراه بود.

"بعنوان مثال، در اوایل امسال، (آی.او.ایم) یا اداره بین المللی مهاجرت گزارشی را به نشر رسانید که مخصوصاً روی مردان جوان شرق افریق یا از شاخ افریقا تمرکز داشت که از طریق افریقای جنوبی در جستجویی کار قاچاقی بیرون می آیند. در حالیکه ما کدام حادثه خاصی را به منظور بهره برداری کشف نکردیم ولی ما آگاه هستیم که این مردان جوان مهاجر در یک مقطع از مسافرت شان و با تقبل مخاطرات زیاد با گذرنمودنقاچاقی از سرحدات بین المللی،مورد بهره برداری قرار میگیرند"

باوجود ادامه این شکنجه ها، (تام ملینوسکی) رئیس گروه ناظر حقوق بشر در واشنگتن به این عقیده است که احترام به حقوق بشر در سراسر جهان در حال افزایش میباشد.

"یقیناً من تصور میکنم که ظرف چند دهه اخیر، موضوعات حقوق بشر، در روابط بین المللی، برجسته تر گردیده است. نسبت به سی تا چهل سال قبل،و با وجود ادامه بسیاری از حوادث درد ناک در جهان، بسیاری از مردم امروز از حقوق انسانی خود لذت میبرند، از داشتن حق برای تغیر دهی حکومات خود، از داشتن حق برای بیان عقاید خود و حق ادای آزادنه فرایض دینی خود."

باوجودیکه (تام ملینوسکی) امیدوار است اوضاع در رابطه به حقوق بشر در سال ۲۰۱۰بهبود بیشتر یابد، ولی وی و دیگر فعالین میگویند آنان همچنان به مبارزه خود برای جهانی ادامه خواهند داد که مصئون، امنیت اقتصادی و آزادی از ترس و خوف برای تمام مردم جهان، مهیا گردد.

XS
SM
MD
LG