لینک های دسترسی

Breaking News

هشمین استماعیۀ کانگرس امریکا در پی اعلام استراتیژی جدید


در اختتام یک هفته گواهی دهی در مقابل کمیته های کانگرس ایالات متحده، جنرال ستنلی مک کرستل قوماندان ارشد نیرو های ایالات متحده و ناتو در افغانستان، و کارل ایکنبیری سفیر ایالات متحده در افغانستان روی اهمیت معکوس ساختن پیشرفت های طالبان و دستگیری یا قتل اسامه بن لادن طی نبرد وسیع تر علیه القاعده، تاکید ورزیدند.دان رابینسون خبرنگار صدای امریکا گزارش میدهد، آنان در مورد دوام و هزینۀ تعهدات ایالات متحده و قابلیت های حکومت افغانستان، از سوی قانون گذاران تحت فشار قرار گرفتند.

جنرال مک کرستل در جلسه گواهی دهی در برابر کمیته روابط خارجی مجلس نماینده گان، به شرح معکوس ساختن دستآورد های طالبان به عنوان پیش شرط برای شکست نهایی القاعده، پرداخت.

با اشاره به فراهم آوری وضاحت بیشتر در پالیسی افغانستان با مرور فراگیر آن از سوی رئیس جمهور اوباما و تصمیم وی برای افزایش 30 هزار نیرو بیشتر ایالات متحده، جنرال مک کرستل با اطمینان صدا زد که ایالات متحده، نیرو های افغان و قوت های بین المللی طی یک سال آینده دستآورد هایی را به بار خواهند آورد.

وی گفت سال آینده در همین تاریخ، دستآورد های امنیتی با شاخص های بارز نمایان خواهد گردید و این برای مان واضح خواهد بود که شورش گرایی شدت خود را از دست داده است.و تا تابستان سال 2011 برای مردم افغانستان واضح خواهد گردید که شورش گرایی این چانس را که آنان از دولت شان جانبداری کنند، نخواهد گرفت.

اما به محض اینکه قانون گذاران جویای جزئیات بیشتر در مورد اهداف کوتاه مدت و دراز مدت ماموریت ایالات متحده در افغانستان گردیدند،مک کرستل همچنان اشاره نمود، حقیقت مستدل این است که برای حل معضلۀ افغانستان راه حل مشخصی وجود ندارد.

گوس بیلی راکیس عضو جمهوریخواه مجلس نماینده گان روی پاسخ جنرال مک کرستل به سوال سناتور جان مک کین طی جلسۀ استماعیۀ هفتۀ جاری در مورد دستگیری یا قتل اسامه بن لادن اشاره نموده میپرسد، هدف شما این بود که ایالات متحده الی دستگیری اسامه بن لادن در صحنه حضور خواهد داشت و آیا هرگز پلان شما بدون دستگیری اسامه بن لادن کاملاً موفقیت آمیز بوده میتواند؟

مککرستل در پاسخ گفت معتقد استم که القاعده بشکل سراسری شکست خورده میتواند، اما من عقیده دارم که این یک مفکوره است و او یک رهبر نمادی است پس زمانیکه من در مورد امحای کامل آن سازمان فکر میکنم، این بدان معنی است که وی باید به عدالت کشانده شود.که آن یک گام دیگر خواهد بود، هرچندی که من باور ندارم، دستگیری وی، به ساده گی منجر به خاتمه بخشیدن به آن سازمان نیز گردد.من فکر میکنم که این تنها یک گام در آن راستا میباشد.

گواهی دهی جنرال مک کرستلو سفیر ایکنبیری همچنان روی نکتۀ تمرکز نمود، که هم آنان و هم سایر مقامات واضح ساختند، به مساعدت طویل المدت برای حکومت افغانستان ضرورت خواهد بود.

رئیس جمهور اوباما روز پنج شنبه در اسلو پایتخت ناوری جاییکه به وی جایزه صلح نوبل اعطا گردید، تاکید ورزید که حتی با وجود تحویلدهی ماموریت ایالات متحده به افغان ها در سال 2011 ، حکومت افغانستان و قوای نظامی به تداوم کمک های مقتضی ادامه خواهند داد.

هاوارد برمن نماینده دیموکرات مجلس که رئیس هیأت نیز بود، گفت:اهمیت مساعدت های دراز مدت ملکی با افغانستان و پاکستان اغلباً در جریان مناظره بالای ماموریت نظامی، تحت شعاع قرار گرفته است.

هاوارد برمن گفت ستراتیژی نظامی رئیس جمهور در افغانستان تنها در صورتی موفق خواهد شد که با افزایش کمک های ملکی همراه باشد که هدف آن بهبود حکومتداری، تقویۀ حاکمیت قانون، و بهبود انکشاف اقتصادی در پاکستان و افغانستان است.

آقای آیکنبیری با اشاره بر اینکه ماموریت ایالات متحده در افغانستان طی سالهای گذشته از منابع کافی برخوردار نبود، گفت بُعد ملکی ماموریت افغانستان الی ختم ماه آینده با بودجه های انکشافی و افزایش کارمندان ملکی از 300 تن تا یک هزار تن تقویت خواهد یافت.

سفیر ایالات متحده گفت طوری به نظر میرسد که افغانستان بخاطر به عهده گرفتن مسولیت حیاتی حکومتداری و امنیتی بر اساس زمان باید تلاش نماید، ولی امکان آن نمیرود که اهداف استراتیژیک پاکستان بدون پیشرفت در محو پناه گاه های مصئون اجرا شود که مورد استفادۀ طالبان افغانی و همکاران شان قرار میگیرد.

درحالیکه مککرستل بخاطر حل معضلۀ افغانستان اظهار اطمینان نمود، اما این ماموریت را بدون شک پُر مصرف و مغلق عنوان کرد. او در مورد توانائی حکومت کابل بخاطر حمایۀ قوای امنیتی افغان ارزیابی خود را علناً چنین اذعان کرد که در آیندۀ نزدیک، این واضح است که افغانستان بودجۀ پرداخت معاش قوای امنیتی را به اندازۀ که نیاز است، نخواهد داشت. اگر اقتصاد آنها رشد کند، چنین امیدی وجود دارد، ولی در آیندۀ نزدیک، چنین کاری ممکن بنظر نمیرسد.

از زمانیکه رئیس جمهور اوباما استراتیژی جدید را اعلام نموده، این هشتمین استماعیۀ بود که کانگرس برگزار نمود.

رئیس جمهور، مامورین حکومتی و قوماندان های نظامی تاکید ورزیده اند، درحالیکه 2011 دقیقاً زمان آغاز عملیۀ عساکر میباشد، اما سرعت آن مربوط به وضعیت آن زمان درافغانستان خواهد بود.

XS
SM
MD
LG