لینک های دسترسی

نیویارک تایمز: ازدحام برای شمولیت در قوای نظامی افغان


روزنامهٌ نیویارک تایمز در شمارهٌ امروزی در مطلبی تحت عنوان افزایش معاشات قوای نظامی افغان ، و ازدحام برای شمولیت در این قوا، می نویسد،

قوماندان امریکائی ، مسؤل تمرینات قوای امنیتی افغان، به روز چهارشنبه گفت ، اخیراً تعداد زیاد از مردم برای شمولیت درخواستی داده اند که ممکن بیشتر به خاطر افزایش معاشات است، این افزایش تقریباً به مقداری است که طالبان برای جنگجویان خود می پردازند.

دگر جنرال کالدول گفت، یک عسکر افغان اکنون در مناطق بیشتر ناآرم مثل ولایت هلمند، ماهانه ۲۴۰ دالر معاش خواهد داشت به مقایسه با گذشته که ۱۸۰ دالر بود.

کالدول گفت طالبان اکثراً به شورشیان ماهانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ دالر پرداخته است.

افزایش معاشات، ده روز قبل آغاز گردید، و در هفت روز اول ماه دسمبر ۲۶۰۰ نفر برای شمولیت درخواستی داده اند.

در حالیکه ایالات متحدهٌ امریکا می خواهد تا قوای امنیتی افغانستان را از ۱۹۲ هزار به ۲۸۲ هزار افزایش بخشد، کالدول ، از مشکلاتی صحبت نمود که در قسمت تمرینات قوای امنیتی افغان موجود میباشد.

وی گفت عساکر و پولیس افغان ، اکثراً بی سواد، مملو از فساد، و عاری از رهبری درست هستند.

گذشته از آن حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز سه شنبه گفت که حکومت افغانستان حد اقل تا سال ۲۰۲۴ قادر به پرداخت معاش واحد های امنیتی خود نخواهد بود.

آقای کالدول در قسمت استخدام جدید، خوشبینی محتاتانه خود را ابراز نمود.

XS
SM
MD
LG