لینک های دسترسی

اعزام عساکر کوریای جنوبی به افغانستان


کوریای جنوبی با وجود هشدار های تند روان طالب، دو باره در نظر دارد تا عساکر خود را به افغانستان اعزام نماید.

حکومت کوریای جنوبی بروز جمعه، تقاضای اعزام تقریباً 350 عسکر به افغانستان را، جهت منظوری به پارلمان آن کشور ارایه نمود، تا این عساکر در تلاش های عمرانی را در افغانستان معاونت نمایند.

این عساکر در ولایت پروان مستقر خواهند شد و برای مدت دو و نیم سالذ که از ماه جولایی آینده آغاز میگردد، در آنجا فعالیت مینمایند.

طالبان بروز پنج شنبه بیانیۀ را منتشر ساخته و کوریای جنوبی را بخاطر این تصمیم اش مورد تهدید قرار داد.

این بیانیه حاکیست که چنین سوقیات تخطی از توافق سال 2007 مبنی بر خروج دائمی از افغانستان در بدل آزادی 21 گروگان آن کشور از سوی طالبان میباشد.

بدنبال گروگان گیری 23 شهروند کوریای جنوبی و کشتن دو تن آنان توسط طالبان در سال 2007، سیول در حدود 200 عسکر خویش را از افغانستان فرا خواند.

با آنهم، کوریای جنوبی میگوید هرگز توافقی، دال بر عدم حضور دایمی آن کشور در افغانستان وجود ندارد.

XS
SM
MD
LG