لینک های دسترسی

Breaking News

اداره مبارزه با فساد افغانستان 'فاقد صلاحیت و آزادی'


یک اداره امریکایی مسئول نظارت کار های بازسازی در افغانستان دریافته است که اداره مبارزه با فساد افغانستان از صلاحیت و استقلال کافی بر خوردار نیست.

این گزارش که توسط مفتش خاص برای باز سازی افغانستان تهیه شده همچنان دریافته است که دفتر عالی نظارت افغانستان دارای کارمندان کافی نبوده و اکثر کارمندان آن یا بی تجربه اند و یا هم فاقد مهارت های ابتدایی، چون استفاده از کمپیوتر و جمع آوری معلومات میباشند.

این گزارش همچنان میگوید در بین رهبران دفتر عالی نظارت افغانستان که منحیث مشاورین حامد کرزی نیز ایفای وظیفه میکنند، تضاد روی منافع وجود دارد.

حامد کرزی از طرف جامعه بین المللی، برای بر طرف ساختن و محاکمه مامورین رشوه خور و یا بی کفایت، تحت فشار قرار دارد.

دفتر مبارزه با فساد افغانستان سال گذشته تاسیس شده است.

اداره بین المللی شفافیت ، افغانستان را بعد از صومالیه، از مفسد ترین کشور ها در جهان خوانده است.

XS
SM
MD
LG