لینک های دسترسی

عملیات نظامی ناتو در شرق کابل


مامورین قوای نظامی فرانسه میگویند بیش از یک هزار سرباز، اعم از قوای افغان، ایالات متحده و 800 عسکر فرانسوی، عملیات نظامی عمدۀ را در شرق کابل آغاز نموده اند.

مامورین میگویند تعدادی از عساکر در جریان عملیات زخمی و بعضی از شورشیان کشته شده اند، ولی جزیات مشخصی درین مورد ارائه نشده است. این عملیات گسترده در منطقۀ اوزبین، که سنگر مستحکم طالبان است، آغاز گردید، تا ادارۀ آن را دوباره به قوای امنیتی افغانستان واگذار نمایند. در یک کمین سال 2008 توسط طالبان، 10 سرباز فرانسوی در آنجا کشته شده بود.

براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده هدایت اعزام 30 هزار عسکر علاوگی ایالات متحده را به افغانستان نموده، که بخشی از استراتیژی جدید اوست تا دست آورد های شورش گرایی طالبان را طی سال های اخیر معکوس سازد.

وزارت دفاع هسپانیه روز پنجشنبه اعلام نمود تا با رضایت با درخوسات رئیس جمهور اوباما بخاطر سهم بیشتر متحدین، آن کشور در نظر دارد 511 سرباز دیگر را جهت تربیۀ قوای امنیتی افغانستان اعزام نماید. اگر پارلمان آن کشور این اقدام را تصویب کند، تعداد عساکر هسپانوی در افغانستان اضافه تر از یک هزار و پنج صد تن خواهد رسید.

XS
SM
MD
LG