لینک های دسترسی

Breaking News

تعهد اعضای کانگرس در مورد تعذیرات بیشتر علیه ایران


(عکس از AP) اعضای ارشد مجلس سنای امریکا می گویند ، در سال آینده تعذیرات بیشتر را علیه ایران وضع خواهند نمود.

سنای امریکا پس از آنکه به روز پنجشنبه قانون جدید حفظ الصحه را با اکثریت آرا به تصویب رساند، تعطیل گردید.

اما، هری رید، رهبر اکثریت سنا که یک دموکرات است، گفت زمانی که اعضای کانگرس در ماه جنوری دوباره به کار آغاز نمایند ، وی متعهد است که لایحهٌ تعذیرات بیشتر علیه ایران را در برابر آنها قرار داد.

اگر این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و شکل قانون را به خود بگیرد، به امریکا اجازه خواهد داد تا آن کمپنی های را که برای ایران بنزین عرضه می نمایند، مورد مجازات جدی قرار دهد.

با وجودیکه ایران یک کشور عمدهٌ تولید کنندهٌ نفت است، ولی ظرفیت آنرا ندارد تا آنرا تصفیه نماید، بناً در قسمت تصفیهٌ تقریباً ۴۰ فیصد بنزین خود به کشور های خارجی متکی است.

مجلس نماینده گان امریکا در اوایل این ماه لایحهٌ شبیح این لایحهٌ احتمالی را به تصویب رساند.

XS
SM
MD
LG