لینک های دسترسی

محکومیت حکم اعدام شهروند برتانوی در چین


برتانیه سفیر چین را در لندن فرا خواند تا علیه اعدام یک شهروند برتانیه در چین احتجاج کند که باوجود درخواست مکرر خانواده، او بخشیده نشد.

بعد از آنکه اکمل شیخ، توسط مامورین چینائی اعدام گردید، فو ینگ، سفیر چین روز سه شنبه به وزارت خارجۀ برتانیه فرا خوانده شد. اکمل شیخ به قاچاق مواد مخدر محکوم گردیده بود.

خانوادۀ شیخ میگوید آن مرد 53 ساله از مرض تشوشات دوقطبی رنج میبرد و به ارتکاب جرم نیز فریب داده شده بود.

گوردن برون، صدراعظم برتانیه و سایر مقامات برتانوی حکم اعدام او را محکوم نموده و از مقامات چینایی انتقاد نمودند که وضع صحی او را نادیده گرفته اند.

چین در پاسخ از برتانیه خواست تا به قوانین آن کشور احترام نماید. رسانه های برتانوی بیانیۀ سفارت چین را نشر نموده، میگویند شیخ بیش از چهار هزار گرام کوکائین را به آن کشور انتقال داده بود که میتواند 27 هزار تن را هلاک سازد. بیانیه میرساند که حقوق و علایق شیخ بشکل درست در نظر گرفته شده بود.

XS
SM
MD
LG