لینک های دسترسی

انتقاد مقامات افغان از گزارش ملل متحد درمورد فساد اداری


یک مقام حکومتی افغانستان از گزارش تازه ملل متحد انتقاد کرده که حاکی است شهروندان افغان تقریبا 2.5 ملیارد دالر را ظرف بیشتر از یک سال رشوه گرفته اند.

عمر زاخیل وال، وزیرمالیه افغانستان میگوید آن گزارش کاملا غلط است. او به موجودیت فساد اداری درآن کشور اذعان کرد اما گفت حکومت پیشرفت قابل توجه یی در از بین بردن آن داشته است.

زاخیل وال در کابل بروز چهارشنبه یک روز بعد نشر گزارش ملل متحد سخن می گفت که آن گزارش حاکی است، فساد اداری درافغانستان تقریبا به پیمانۀ پول تجارت غیرقانونی موادمخدر آن کشور دخیل می باشد.

یافته ها از اداره ملل متحد درامور موادمخدر وجرایم حاکی است مقامات معتمد قانون بمشول پولیس، قضات، واعضای حکومت بیشترین تخطی ها را انجام داده است.

بر طبق گزارش، تقریبا 25 درصد تمام رشوه گیری ها توسط پولیس و مقامات محلی اخذ می شود.

آنتونیو ماریا کوستا، آمر اداره مبارزه با مواد مخدر وجرایم ملل متحد گفت در نتیجهٌ نظر پرسی از 7600 افغان، چنین نتیجه گیری میشود که که دستیابی به خدمات عامه بدون پرداخت رشوه ناممکن است. او آن سیستم فساد اداری «مالیات فلج» بربعضی از فقیرترین مردم جهان نامید.

گزارش ملل متحد ازحامد کرزی رییس جمهور افغانستان اتخاذ اقدامات برای پایان دادن به فساد اداری را تقاضا کرد.

XS
SM
MD
LG