لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش سالانه حقوق بشر در افغانستان بهبود را نشان میدهد


گزارش سالانه وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از جانب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به نشر رسید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان می گوید در بسیاری ساحات اجتماعی و اقتصادی درین کشور تحولات چشم گیری بوجود آمده است.

اخیرا گزارش سالانه مربوط به سال 1387 توسط این کمیسیون به نشر رسیده است. این گزارش ماحصل تحقیق و جستجوی دفاتر ساحوی کمیسیون در نقاط مختلف افغانستان است.

سید عبداقادر رحیمی مسوول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حوزه غرب می گوید در تهیه آن ضمن جمع آوری اطلاعات از ساحات مختلف افغانستان توسط همکاران ساحوی این کمیسیون، از نهاد های دولتی، ملل متحد و نهاد های جامعه مدنی نیز کمک گرفته شده است. در مقدمه گزارش آمده است که:

اين گزارش وضعيت حقوق اقتصادي و اجتماعي در افغانستان را مورد ارزيابي قرار داده پيشرفت حکومت افغانستان را در تأمين اين حقوق از اول سال 1387 خورشيدي (مارچ 2008 ميلادي) تا آخر سال 1387 خورشيدي (مارچ 2009 ميلادي) بررسي مي نمايد.

این چهارمین گزارش در این زمینه است که طی چهار سال گذشته توسط مسوولین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه می گردد.این گزارش به مسایلی همچون کار،مصونیت اجتماعی،تشکیل خانواده و ازدواج،سطح زنده گی مناسب،دسترسی به بهترین سطح ممکن صحت و آموزش و پرورش پرداخته است.

قبل از این معمولن در سخنرانی های شخصیت های دولتی درمورد بازگشت دوباره مقدار انبوهی از کمک های جامعه جهانی به خود کشور های اهدا کننده صحبت به میان میامد. اما در این گزارش به صورت مستدل به این موضوع پرداخته شده است.

دولت افغانستان در سال 1983 به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي پيوسته و در ماده هفتم قانون اساسي متعهد شده است تا اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي که افغانستان آن را امضاء نموده، ساير اسناد بين المللي حقوق بشر را رعايت نموده، محترم مي شمارد هم چنان دولت افغانستان در قانون اساسي خويش، فهرستي از حقوق اقتصادي و اجتماعي را آورده و خود را متعهد به حمايت، رعايت و تحقق آن نموده است.

اين فهرست شامل حق کار و اشتغال، حق تعليم وتربيت، حق صحت، حق سطح زندگي مناسب (غذا، سرپناه، آب و بهداشت و حفظ الصحه)، حق برخورداري از بيمه هاي اجتماعي، تساوي و عدم تبعيض (انکشاف متوازن)، حمايت از خانواده و غيره حقوق مي باشد.

مسوول ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عقیده دارد که تمامی نهادهای دولتی و بین المللی می توانند از این گزارش به عنوان سندی مستدل و دقیق به منظور برنامه ریزی های آینده در ساحه حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان استفاده نمایند.

مسوولین ساحوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای تهیه آمار های دقیق از چگونه گی وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم افغانستان با تعداد زیادی از اقشار آسیب پذیر جامعه همچون کوچی ها،عودت کننده گان، بیجا شده گان داخلی ومعلولین مصاحبه نموده اند.

این گزارش نشان می دهد که در ساحاتی همچون معارف و صحت مقداری انکشاف صورت گرفته است. اما بالمقابل وضعیت امنیتی در اکثر نقاط وخیم تر شده است.

XS
SM
MD
LG