لینک های دسترسی

محاکمه یک خانم در رابطه به گلوله باری بر عساکر در غزنی


(رسام: جان راسنبرگ) عافیه صدیقی 37 ساله به دلیل مبادرت به قتل و 6 اتهام دیگر در رابطه به حادثه گلوله باری سال 2008 در یک پایگاه پولیس در غزنی ، مجرم شناخته شد .

هیات منصفه که از هشت زن و چهار مرد تشکیل یافته بود با وجود آنکه عمل صدیقی را "عمل قصدی" نشناختند ، به گفته وکلای مدافع به عوض حبس ابد ، محکمه او را به سی یا چهل سال حبس محکوم می نماید .

بعد از آنکه رای هیات منصفه قرائت گردید ، عافیه فیفه صدیقی که حجاب ابریشمی سفید به تن داشت از جاییکه نشسته بود اعتراض کنان گفت این حکم از اسراییل فرستاده شده ، نه از امریکا . او ادامه داد خشم باید به جاییکه تعلق دارد ،هدایت شود . من مدرک و اثبات در اختیار دارم .

( الین شارپ ) وکیل مدافع گفت صدیقی می خواست پیامی به مدافعین خود در پاکستان بفرستد ، نه اینکه با خشونت به جواب حکم محکمه که او را مجرم شناخته است ، بپردازد.

" او قاطعانه به من گفت او هیچگونه خشونت ، هیچ تظاهرات خشونت آمیز و یا انتقام خشونت بار را نمی خواهد . این چیزی نیست که او می خواهد ."

عافیه صدیقی که به عنوان ساینس دان در انیستیتوت تکنالوژی ماساچوست و پوهنتون ( براندیس ) آموزش می دید ، چند با ر به دلیل اعتراضات خشم آلود جریان محکمه دو هفته یی اش را قطع نمود . او درین جریان ، قاضی را به درغگویی متهم نموده و در مورد شاهدان ملاحظاتی ارائه نمود .

وکلای مدافع وی که کوشش نمودند تا او را از گواهی دادن باز دارند ، گفتند چون صدیقی به تعقیب انتقال به ایالات متحده در سلول های انفرادی نگهداری میشد ، به بیماری روانی دچار گردیده است . اما قاضی محکمه گواهی او را اجازه دادند.

او در جریان گواهیش از فیر نمودن انکار نموده گفت که اوهیچگاه توانایی انجام اعمال خشونت بار را نداشته است.

سارنوالان ایالات متحده شش شاهد عینی افغان و امریکایی را در مورد گلوله باری در اطاق کوچک پایگاه پولیس غزنی ، به محکمه حاضر نمودند . صدیقی روز قبل دستگیر گردیده بود . تحقیق کننده گان امریکایی در آنجا حاضر گردیده و در مورد اشیای به شمول یادداشت ها در مورد ساختن بم و فهرستی از نقاط برجسته شهر نیویارک که در بکسش یافت شد بود ، از وی بازجویی نمودند .

شاهدان گواهی دادند صدیقی که در عقب پرده قرار داشت ، تفنگی را که یک عسکر امریکایی به زمین گذاشته بود برداشته به فیر آغاز نمود . یک عسکر امریکایی با تنفگچه به فیر متقابل پرداخته و صدیقی را زخمی نمود . کسی دیگری درین حادثه زخمی نگردید.

مدرکی را که حکومت ارائه نمود نشان نمی داد که از آن تفنگ فیر صورت گرفته است . صدیقی اظهار نموده است زمانی بالایش فیر گردید که می خواسته فرار نماید . او همچنان ادعا نموده که در سال قبل از دستگیری اش ، در یک زندان مخفی شکنجه گردیده است .

قرار است به تاریخ 6 مارچ در محکمه ( منهتن ) ، حکم در مورد صدیقی صادر گردد . وکلای مدافع وی می گویند آنان شاید تقاضای محکمه مرافعه را بنمایند .

XS
SM
MD
LG