لینک های دسترسی

Breaking News

کشته شدن ۵ نفر و مجروح شدن ۱۲ تن دیگر در یک انفجار در امریکا


شاروال شهر میدل تاون در ایالت شمال شرقی کانتی کات میگوید حداقل پنج نفر در انفجار در یک فابریکه تازه ساخته شده انرژی برق کشته شده و ۱۲ نفر دیگر مجروح گردیدند.

سبساتین جولیانو شارول میدل تاون میگیود صبح روز یکشنبه انفجار بخش تعمیر تولید کننده برق را در فابریکه انرژی کین خساره مند ساخت که منجر به آتش سوزی بزرگی گردید.

بعد از خاموش نمودن شعله های آتش، گروه های نجات در جستجویی قربانیان حادثه برآمدند. مامورین میگویند تعداد تلفات شاید در طول شب بیشتر گردد.

مامورین اطفائیه میگویند آنان هنوز تائید ننموده اند که به چی تعداد افراد در موقع انفجار در داخل تعمیر بود. این فابریکه برق در آخرین مراحل اعمار قرار داشت و تعداد مختلفی از شرکت های قراردادی در آن کار میکردند.

مقامات میگویند گاز طبیعی که فابریکه را برق میداد منبع این انفجار بود.

XS
SM
MD
LG