لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش ملل متحد در مورد تولید مواد مخدر در افغانستان


ملل متحد میگوید درحالیکه دهاقین به کشت کوکنار ادامه میدهند، قرار است مقدار زمینی که برای تولید هیروئین در افغانستان استفاده میشود بدون تغیری باقی خواهد ماند.

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد روز چهارشنبه گزارش را نشر نموده، گفت مزارع کشت کوکنار در آن کشور در حدود 123 هزار هکتر خواهد باقی ماند. ولی گزارش میرساند که وضع جوی شاید تولید را صدمه زند.

طی سال های اخیر، استفاده از زمین جهت کشت کوکنار به شکل قابل ملاحظۀ کاهش یافته است.

افغانستان در حدود 90 در صد هیروئین جهان را تولید میکند.

گزارش ملل متحد میرساند که رابطۀ محکمی بین وضع امنیتی و کشت کوکنار وجود دارد.

گزارش حاکی است، 79 در صد ساکنین قریه جات نا امن به کشت کوکنار رو می آورند، و کشت آن تنها در هفت فیصد قریه جاتی افزایش یافته است که از خشونت ها متاثر شده اند.

انتونیو ماریا کوستا، مسول آن ادارۀ ملل متحد گفت پیام واضح میباشد که وضع بهتر امنیتی، انکشاف و حکومتداری، نیاز است که تولید مرگبار ترین مواد جهان را کاش داد.

XS
SM
MD
LG