لینک های دسترسی

Breaking News

وقوع برخورد ها در روز سالگرد جمهوری اسلامی در ایران


(عکس: AP) مقامات ایرانی به روز پنجشنبه در حالی با طرفداران مفالفین برخورد نمودند که یکتعداد زیاد مردم برای برگزاری سی و یکمین سالگرد جمهوری اسلامی در تهران راه پیمائی مینمودند.

صفحهات انترنتی جناح مخالف حکومت ایران طی گزارشاتی می گویند که قوای امنیتی برای پراگنده ساختن طرفداران مخالفین درمرکز تهران، از گاز اشک آور استفاده نمود.

گزارش های موجود است که در جریان این راه پیمائی ها مهدی کروبی سیاستمدار اصلاح طلب، و محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران ، مورد حمله قرار گرفتند.

جناح مفالف همچنان می گوید مقامات برای مدت کوتاهی زهرا اشراقی عضو خانواده آقای خاتمی و شوهرش را توقیف نمودند. علت آن گزارش نشده است.

اشراقی نواسهٌ آیت اله خمینی رهبر متوفی انقلاب اسلامی ایران می باشد.

در عین زمان ، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در چهار راهی آزادی تهران برای صد ها هزار نفری که برای جشنگیری از این رخصتی ملی جمع شده بودند، بیانیهٌ ایراد نمود.

تولید اولین بخش از یورانیم غنی شدهٌ ایران:

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران می گوید کشورش اولین بخش بیست فیصد یورانیم غنی شده را ، دو روز بعد از آغاز پروسه، تولید نموده است.

آقای احمدی نژاد این موضوع را در جریان بیانیه اش به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی آنکشور اعلان نمود.

ایران می گوید به تولید غنی سازی یورانیم بیک درجهٌ بلندتر آغاز نموده تا برای کوره های تحقیقات طبی، انرژی تولید نماید.

ولی قدرت های غربی نگران هستند که ایران می تواند به اندازه یورانیم را غنی سازد که برای اسلحهٌ ذروی استفاده گردد.

رئیس جمهور ایران این موضوع را رد می نماید که کشورش در صدد ساختن اسلحهٌ ذروی میباشد و می گوید که ادارهٌ انژی ذروی ، پروسهٌ غنی سازی یورانیم ایران را تحت نظارت قرار داده است.

ایالات متحدهٌ امریکا و قدرت های دیگر جهان بر ملل متحد فشار وارد مینمایند تا دور چهارم تعزیرات اقتصادی را بر علیه ایران به خاطر پروگرام ذروی اش وضع نماید.

XS
SM
MD
LG