لینک های دسترسی

فلم جدید استرالیايی سرگذشت محبوسین گوانتانامو را به تصویر میکشاند


ممدو حبیب که آسترلیایی میباشد، در نمایشی نقش دارد که در مورد سالها اقامت وی بحیث یک محبوس در زندان گوانتانامو نوشته شده است. وی به اتهام مظنون بودن به تعلیم دهی دهشت افگنان و داشتن اطلاع قبلی، از حملات ۱۱ سپتمبر به ایالات متحده، محبوس شده بود.

این نمایش که بنام (در انتظار ممدو) میباشد نمایانگر ادعای وی در مورد تسلیمی و شکنجه ممدو در گوانتانامو میباشد.

ممدو حبیب میگوید وی بعد از توقیف در پاکستان که یکماه بعد از حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ صورت گرفت بزنجیر کشیده شده و شکنجه شده بود.

وی میگوید در آنزمان وی از زندگی پر از جنجال آسترلیا خسته شده بود و دنبال مکاتب برای فرزندان خود میگشت.

این نمایشنامه جدید، جزئیات ادعای ممدو را مبنی بر رفتار خراب با وی در قید مامورین مصری بیان میدارد که به گفتۀ ممدو به هدایت مقامات امریکایی رفتار نموده بودند.

«آنان سعی نمودند تا خود را کنار کشیده و مرا برای شکنجه به مصر ارسال داشتند. من لت و کوب شده و برق دیده ام. من از سلول های دیگر زندان فریاد های درد آور زندانیان را می شنیدم. آنان یکبار کسی را از یک سلول دیگر برای برق دادن آوردند. و در مقابل چشمان من ویرا کشتند.»

این زندانی سابق که تبعه دوگانه مصر و آسترلیا میباشد از مصر به گوانتاناموی کیبوبا که زندان نظامی ایالات متحده در آن قرار دارد، فرستاده شد وی پنج سال بعد از آن بدون هیچ جرمی آزاد شده و به آسترلیا برگشت.

حبیب میگوید رئیس جمهور اوباما باید زندان گوانتانامو را مسدود نموده و حقایق را در مورد شکنجه ها، انتقال زندانیان به کشور های دیگر که آنان مورد شکنجه قرار گرفتند، فاش نماید. حکومت اوباما قصد دارد این زندان را مسدود نماید.

حبیب همچنان از حکومت آسترلیا انتقاد نموده و میگوید آنکشور نیز در جمع دسیسه سازان از بین بردن حقوق افراد میباشد:

«من میتوانم بگویم که حکومت آسترلیا بسیاری از حقایق را پنهان میکند. مردم عام در آسترلیا بسیار ساده لوح هستند. مردم بر آنچه میگذرد، باور نمی کنند. آنان حتی درک کرده نمی توانند. ما در مورد دیموکراسی حرف میزنیم، ما در مورد آزادی حرف میزنیم و در مورد حقوق بشر صحبت میکنیم، که هیچ کدام آنرا نداریم.»

تولید کننده گان این نمایشنامه از منتقدین سر سخت جان هاوراد، صدراعظم سابق آسترلیا بخاطر آن میباشد که وی اجازه داد اتباع آسترلیا بدون کدام جرمی در زندان گوانتانامو باقی بمانند.

نمایشنامه در انتظار ممدو همچنان داستان زندگی مها خانم ممدو را به تصویر میکشد که در آسترلیا با چی مشکلات دست در گریبان بوده است.

در این نمایشنامه، بازیگری که نقش مها را بازی میکند در یک صحنه میگوید:

«خانم ها، آقایان از اینکه امروز بمن گوش میدهید ممنون هستم. من نمی خواهم وقت شما را بگیرم. ولی آقای هاوارد با اجازه دادن به اینکه آسترلیایی ها در زندان گوانتانامو زندانی گردند، همانند جنایت کاران زمان جنگ رفتار نموده است، در حالیکه وی و حکومت باید اتباع خود را حفاظت کنند. شوهر من، چهار سال است که در گوانتانامو میباشد و هیچ کس در اینمورد توجه ننموده و کسی هم چیزی نمی گوید. آیا ما می ترسیم؟ وی یک سگ نیست که در قفس انداخته و تا دم مرگ فراموش شود. من از حکومت آسترلیا میخواهم تا به شوهرم کمک نموده و ویرا بخانه اش برگرداند، به همین اندازه کفایت میکند. وی در جهنم بسر میبرد و سزوار آن نمی باشد.»

حبیب یکی از دو آسترلیایی بود که در زندان گوانتانامو بسر میبردند. مرد دیگر دیوید هایکز بود که یک شکارچی سابق کانگرو بوده و بیشتر از پنج سال را بدون محاکمه سپری نمود و بعد به جرم فراهم نمودن لوازم حمایتی به شبکه دهشت افگن القاعده اعتراف نمود. وی بعد از سپری نمودن یکدوره زندان در آسترلیا، حال آزاد شده است.

کورنداسیات یکی از نویسندگان نمایشنامه در انتظار ممدو میگوید این نمایش نشان میدهد که چگونه مردم بیگناه در معرض خطر قرار دارند.

« به عقیده من، همچو نمایش نامه ها میتواند واقعاً سطح بیداری مردم را در مورد انواع شکنجه های که امکان دارد صورت گیرد، بلند میبرد. کی ممدو حبیب دیگر خواهد بود؟ کی دیوید هکس دیگر خواهد بود؟ کی در کجا و در کدام محل اشتباهی، توقیف خواهد شد؟»

حکومت آسترلیا در مورد رفتار با حبیب تحقیقات نموده است ولی کدام مدرکی را مبنی بر ادعای وی که شکنجه شده است، پیدا نکرده است.

فران بیلی یکی از وزرای سابق میگوید دوسیه حبیب، با روش های درست پی گیری شده است.

«هر وزیری که تصمیم میگیرد، فرقی نمیکند که موضوع چی باشد، چی که بازگرداندن کسی به کشور متبوع اش از زندان یک کشور دیگر باشد یا کدام مسله دیگر، فقط میتوان با بهترین مشوره هایکه از وزرات خود میگیرد، تصمیم خواهد گرفت. بنظر میرسد دلایل درستی وجود داشت که حکومت ما در آنزمان زودتر ویرا دوباره به آسترلیا بر نگرداند.»

باوجودیکه مامورین آسترلیایی هیچگاه ممدو را به جرمی متهم نکردند ولی پاسپورت وی را گرفته اند. گزارشات مطبوعات بعد از برگشت وی حاکی از آن بود که ممدو هنوز هم بحیث یک تهدید امنیتی شناخته میشود زیرا با دهشت افگنان مظنون در تماس بوده است. مقامات آسترلیایی در مورد اینکه آیا وی هنوز هم تحت تحقیقات قرار دارد وی ا خیر، چیزی نگفته اند.حبیب میگوید وی سعی دارد یک پاسپورت جدید بگیرد.

بیلی به این عقیده است که جامعه آسترلیا هنوز هم در مقابل حبیب مشکوک هستند. وی سه سال قبل در یک انتخابات محلی در سیدنی شکست خورد. و بعضی ها بخاطر دلایل بودن وی در پاکستان در اواخر سال ۲۰۰۱ مظنون هستند و بعضی دیگر رفتار دلسوزانۀ با وی دارند.

XS
SM
MD
LG