لینک های دسترسی

Breaking News

حمله انتحاری در قندهار و عملیات در مارجه


در ولایت کندهار به اثر حمله انتحاری به نیروهای امریکایی و افغان های ملکی تلفات وارد ګردیده است.

نیروهای افغان و نیروهای امریکایی قبل از ظهر امروز در غرب شهر کندهار در حالی ګذمه پیاده بودند که یکتن از انتحار کننده ګان موتر سایکل سوار در نزدیک نیروهای امریکایی مواد انفجاری خویش را منفجر ساخت که به اثر آن یکتن از عساکر امریکایی آیساف کشته و سه تن دیګر مجروح ګردیده اند.

به قول مسوولین افغان در محل واقعه به اثر حمله انتحاری امروزی یکتن از افغانان ملکی کشته و چهارتن دیګر مجروح ګردیده اند.

به قول این شاهد عینی در مجموع چهار تن از عساکر امریکایی نیز کشته و مجروح ګردیده اند.

عساکر مجروح توسط هیلکوپترها نیروهای آیساف به میدان هوایی ولایت کندهار جای که پایګاه عمده نیرو های امریکایی موقعیت دارد انتقال ګردیده اند.

قاری یوسف احمدی سخنګوی طالبان به مطبوعات ګفت حمله انتحار ی امروزی را یکتن از وفاداران طالبان به نام عزیز الرحمان انجام داده است که به اثر حمله تلفات شدید به نیروهای امریکایی وارد ګردیده است.

همچنان، نیروهای افغان و بین المللی وارد ولسوالی مارجه ولایت هلمند ګردیده اند.

نیروهای افغان ، ناتو و ایتلاف عملیات وسیع پلان شده برای تسخیر ولسوالی مارجه را از کنترول طالبان شب ګذشته آغاز نمودند، نیروهای افغان در عقب جبهه طالبان از طریق هوا دیسانت ګردید اند که در نتیجه ۱۳ محل عمده مراکز طالبان را بدون مقاومت تصرف نموده اند.

در عملیات نطامی مارجه بیش از پانزده هزاز نیروهای افغان و بین المللی اشتراک دارند.

ګلاب منګل والی ولایت هلمند طی کنفرانس مطبوعاتی ګفت: عملیات به کامیابی خوب پیش میرود، به اکثر مناطق نیرو های شامل در عملیات رسیده اند، در بعضی مناطق مقاومت های کوچک نیز موجود می باشد، در جریان عملیات به مردمان ملکی تلفات وارد نګردیده اند.

به قول از والی ولایت هلمند: یک شورای ۳۴ نفری از مردم محل در ولسوالی نادعلی تشکیل ګردیده که شورای مذکور با نیروهای شامل در عملیات همکار خواهد بود تا جلو تلفات ملکی و توطعه طالبان ګرفته شود و از طرف دیګر در اثنای تلاشی منازل مردم نمایندګان مردم شامل خواهد بود، و همچنان برای رابطه با طالبان محل، نماینده ګان شورای ۳۴ نفری تلاش خواهد نمود تا شرایط آمدن آنها فراهم شود.

والی ولایت هلنمد به ادامه میګوید در جریان عملیات هماهنګی کامل بین نیرو های شامل در عملیات موجود میباشد. ولی در مربوطات مارجه طالبان به اندازه نهایت زیاد ماین های کنار جاده را فرش نموده اند.

جنرال شیر محمد ځاځی قوماندان قول اردو ۲۰۵ اتل به خبر نګاران ګفت: دوازده کندک در عملیات محاربه وی مارجه اشتراک دارند که در آن جمله شش کندک نیروهای افغان و شش کندک نیروهای بین المللی شامل می باشند.

نیروهای شامل در عملیات را شصت بال هلیکوپتر نیز حمایت می نمایند.

عملیات نیروهای افغان و نیروهای بین المللی در مربوطات ولسوالی مارجه به شدت ادامه دارد به اساس معلومات تازه در جریان نبرد ها ۲۰ تن از مخالفین دولت کشته و یازده تن دیګر ګرفتار ګردیده اند .

به قول مسوولین دولت در جریان عملیات به مردمان ملکی و نیروهای شامل در عملیات تلفات وارد نګردیده است.

قاری یوسف احمدی سخن ګوی طالبان از طریق تلفون به مطبوعات ګفت: در جریان در ګیری ها به عساکر افغان و نیروهای خارجی تلفات شدید وارد ګردیده است. طالبان از بام های کنار جاده بیشتر استفاده می نمایند.

اما والی ولایت هلمند میګوید، بعد از اجرای عملیات به همرای مردم ولسوالی مارجه کمک های بشری نیز صورت خواهد ګرفت، به خاطر تامین امنیت مطمین دو هزار پولیس ملی در ولسوالی مذکور جا به جاه خواهد شد، تا زمینه بازسازی و نو سازی مساعد ګردد .

XS
SM
MD
LG