لینک های دسترسی

Breaking News

دستگیری یک قوماندان عالیرتبه طالبان در کراچی


مقامات ایالات متحده و پاکستان میگویند، چند روز قبل طی یک عملیات مشترک سِری با شرکت کارمندان استخباراتی هر دو کشور در شهر کراچی پاکستان، یک قوماندان ارشد طالبان افغانستان دستگیر گردید.

مقامات از این قوماندان بنام ملا عبدالغنی برادر یاد نموده که بعد از ملا محمد عمر بنیان گذار تحریک طالبان، شخص دوم با نفوذ در این گروه میباشد.

آنان میگویند، وی مهمترین چهرۀ طالبان است که بعد از آغاز جنگ در افغانستان در سال 2001، دستگیر میگردد.

طالبان در افغانستان خبر دستگیری ملا برادر را تکذیب نموده آنرا شایعه و دور از حقیقت عنوان کردند.

کارمندان استخباراتی پاکستانی و امریکایی میگویند، آنان برادر را که مسوول عملیات روزمرۀ نظامی طالبان و عضو شورای سیاسی ادارۀ طالبان بودند، مورد بازجویی قرار میدهند.

مقامات میگویند، دستگیری وی مبین سطح جدید همکاری میان ادارات استخباراتی پاکستان و امریکا میباشد.

در گذشته، مقامات ایالات متحده ادارات استخباراتی پاکستان را به نگهداشتن روابط با رهبری طالبان افغانی و بی میلی به تعقیب پناهگاه های آنان در پاکستان، متهم نموده بودند.

اما پاکستان همواره این ادعا ها را رد نموده است.

XS
SM
MD
LG