لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان معتقد به موفقیتهای بیشتر در میدان کرکت


افغانستان که بعد از موفقیت در اولین تورنامنتبه بازی های جهانی 20 آوره یا Twenty-Twenty راه یافت ، وعده کرده است که در مسابقات جهانئ آیندۀ کرکت در ماۀ اپریل برگزار میگردد، موفقیتهای غیر منظرۀ بیشتری را نصیب خواهد گردید.

به روز سه شنبه افغانستان در مسابقه یک روزه تیم کانادا را نیز شکست داد.

کریم صدیق بیتسمن افغان ، در مسابقاتی که اخیراً بمقابل تیم آیرلند انجام شد و تیم افغانستان را به قهرمانی رسانید ، روز یکشنبه گفت : در بازیهای آیندۀ جهانئ کرکت ، در قرعه کشی افغانستان بمقابل تیم قدرتمند هند و افریقای جنوبی ، قرار گرفته است.

او گفت برای چیره شدن بر یکی از این دو حریف قوی، که متضمن دوام مسابقات جهانی برای تیم ِ کشورش خواهد بود باید زحمات زیاد را متحمل شوند.

وی گفت برای شکست دادن (دیل ستین) توپزن سریع ِ افریقای جنوبی تشویشی ندارد، زیرا تیم افغان همانند آن، توپزن سریع دارد.

کریم گفت ، ازموفقیت آنها ، با وصفدوام منازعه در ولایت جنوبئ هلمند، در ولایت شرقئ خود اویعنی ننگرهار، بامراسم خاص سرور و شادمانی ، استقبال خواهد شد.

او میگوید مردم کشور من بسیار خوشحال هستند و من فکر میکنم ، در حدود سه ملیون نفر جمع خواهد شد تا مراسم اتن و سروررا برپا کنند.

رئیس احمدزی ، یک عضو دیگر تیم افغان ، در مسابقه با تیم هند شرکت خواهد کرد.

او میگوید: بازیکنان ما آرزو دارند با بازیکنان ممتاز هند چونیوڤراج سنگه مهیندرا سنگه دهونی، مصاف دهند. او میگوید : ما بدانجا ،صِرف برای ساعت تیری ، و خوشگذرانئ وقت نمیرویم.

با وصف ِ دوباخت به افغانستان ، تیم آیرلند توانست به بازی های جهانی 20 آوره راه یافته، و در مسابقات ماه اپریل با تیم های بسیار پرقدرت مواجه نبوده ، باتیم های برتانیه و وست اندیز ، مواجه خواهد بود.

XS
SM
MD
LG