لینک های دسترسی

Breaking News

آخرین دور امتحان کانکور ١٣٨٨ در کابل


قرار است وزارت تحصیلات عالی حدود امسال حدود شصت وپنج هزار جوان را جذب موسسات عالی ونیمه عالی بدارد وزارت تحصیلات عالی افغانستان با راه اندازی اخرین دور اخذ امتحان کانکور برای هزاران فارغ صنوف دوازدهم سال 1388 پایان اخذ امتحان برای راه یافتن به پوهنتون های کابل را نیز اعلام نمود.

محمد عثمان بابری معین تدریسی وزارت تحصیلات عالی بروز سه شنبه هنگام دیدار از جریان اخذ امتحانات کانکوردر پوهنتون طبی کابل دردیدار به خبرنگاران از شفافیت در سیستم امتحانات وتغیراتی که در زمینه بوجود امده است یاد اور شد.

بقول اقای بابری در امتحانات امسال حدود 110 هزار فارغ تحصیل صنوف دوازدهم شهر کابل وشماری از ولایات شرکت نمودند که در حدو 23 هزارنفر در موسسات عالی وحدود 43 هزار متعلمین دیگر جذب موسسات نیمه عالی خواهند شد.

اقای بابری گفت از مجموع 110 هزار فارغ تحصیل صنوف دوازدهم صرف 65 هزار آن که 30 فیصد آنرا دختران تشکیل میدهد جذب موسسات عالی ونیمه عالی وزارت تحصیلات خواهند شد.

اقای بابری مگوید در حال حاضر هشت در صد جوانان افغان وارد موسسات عالی در افغانستان میشوند در حالی که این رقم در برخی از کشور های اسیائی وافریقا به سه در صد میرسد صدایکی از مواردی که نگرانی وتشویش را برای نسل جوان افغان بوجود اورده است همانا سرنوشت کسانی است که از ادامه تحصیل محروم مانده و امکان دسترسی به کارنیز برای انها مساعد نمی باشد

محمد عثمان بابری در حالیکه این مشکل را میپزید میگوید درطی پنچ سال اینده این نگرانی از میان خواهد ر فت.

محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی اعلام نمود که نتایج امتحانات کانکور سال 1388 تا آواخر ماه حوت امسال اعلام خواهد شد.گفتنی است که در امتحانت سال گذشته سال وزارت تحصیلات عالی از 82 هزار فارغ تحصیل صنوف دوازدهم امتحان کانکور رااخذ نموده که از جمع این تعداد 61 هزار نفر جذب موسسات عالی ونیمه عالی شده ویک تعداد از این متعلمین در بخش های اردوملی وپولیس ملی این کشور جذب شدند.

XS
SM
MD
LG