لینک های دسترسی

ولسی جرگه خواهان معرفی ده عضو کابینه بر ای اخذ رای اعتماد شد


هيئت ادارى ولیسی جرگه پس از پایان تعطیلات زمستانی ودر اغاز دور پنجم کار شان خواستار معرفی اعضاى باقي مانده کابينه جدید جهت اخذ راى اعتماد از نماینده گان مردم در ولسی جرگه شدند.

ميرويس ياسينى، معاون اول ولسى جرگه به روز یکشنبه در کابل در دیداری با خبرنگاران، دادن رای به ده تن از وزاری پیشنهادی حکومت را از اولویت های کاری ولیسی جرگه خوانده و از حامد کرزى خواست تا اعضا باقی مانده کابینه را غرض اخذ رای اعتماد به ولیسی جرگه معرفی بدارد تا تیم کاری کابینه مکمل گردد.

نماینده گان مردم درولسى جرگه تعطیلات زمستانی شان را به تعویق انداخته ودر دو دور جلسات عمومی خویش از جمع بیست و پنج عضو کابينه حامد کرزی به چهاردهتن راى اعتماد داده و متباقى را رد کردند.

آقای یاسینی در حالیکه عدم اگاهی اش را در مورد تاریخ اعزام ده تن از نامزد وزراء جدید که باید رای اعتماد اخذ بدارند ابراز نمودو گفت تا اکنون در اين مورد به اعضا اداری ولسی جرگه از جانب حکومت اطلاعاتیداده نشده است.

از سوی دیگر حضرت صبغت الله مجددی، ریس مشرانو جرگه که بروز شنبه استعفایش را در آغاز کار پنجمین دور شورا ملی به حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پیش نمود.

به اساس تقاضای برخی از اعضا مشرانو جرگه از تصمیم اش مبنی بر استعفا از سمت اش صرف نظر نموده است.

مولوی محمود دانشجو به نماینده گی از سایر اعضای مشرانو جرگه ادعا نمودند که آقای مجددی به اساس تقاضا آنها از تصمیمش صرف نظر نموده است.

XS
SM
MD
LG