لینک های دسترسی

محکومیت مجریان گوگل از سوی یک محکۀ ایتالیا


یک محکمۀ ایتالیا سه مجری سایت انترنتی گوگل را بخاطر پخش یک نوار تصویری که در آن شاگردان مکتب یک جوان معلول را به استهزاء میگیرند، مجرم شناخته اند.

بروز چهار شنبه یک قاضی در میلان، بخاطر تخطی از حق محرمیت افراد، برای هر سه مجری حکم شش ماه حبس را صادر نمود.

سارنوالان، گوگل را به پاسخگویی بطی به شکایات و درخواست منع نشر این نوار که در سال 2006 نشر گردیده بود، محکوم نمود.

گوگل میگوید، آنان به محض آگاهی این نوار را از صفحۀ خود دور ساخته و با مقامات ایتالیایی در قسمت شناسایی مزاحمین همکاری نموده است.

XS
SM
MD
LG