لینک های دسترسی

Breaking News

رشد بی سابقه زنبورداری و تولید عسل در هرات


در حالی که کمتر ار3 سال از ایجاد اولین کندوهای تربیه زنبور عسل در هرات می گذرد، مامورین اداره زراعت این ولات خبر از افزایش بی سابقه تولید عسل در این ولایت می دهند.

به گفته این مامورین قبلن چنین پنداشته می شد که موجودیت بادهای موسمی 120 روزه در فصل تابستان در هرات، مانع کاروبار تربیه زنبور عسل خواهد شد.

حاجی بشیر احمد مدیرترویج ریاست زراعت،آبیاری و مالداری می گوید دهاقین هرات طی سال جاری حدود 3 تن عسل تولید کرده اند. که بی سابقه است

امسال نیز همچون دوسال گذشته مامورین اداره زراعت هرات برنامه های آموزشی را برای آنعده از دهاقینی که تازه اقدام به تربیه زنبور عسل کرده اند، راه اندازی نموده اند. در ورکشاپ آموزشی 3 روزه ای که همین اکنون در ریاست زراعت هرات جریان دارد بیشتر از 80 دهقان از ولسوالی های مختلف هرات چگونه گی تربیه زنبور عسل را فرا می گیرند. مدیرترویج ریاست زراعت هرات می گوید این سلسله ورکشاپ های آموزشی با کمک موسسه سی آر اس برگزار می گردد.

دهاقینی که در این دوره آموزشی اشتراک کرده اند اظهار رضایت کرده و می گویند با فراگیری شیوه های نظری و عملی تربیه زنبور می توانند عسل بیشتر ی تولید کنند.

تعدادی از زنان نیز علاقمند تربیه زنبور عسل هستند. بیشتر از 20 اشتراک کننده گان این دوره اموزشی را زنان تشکیل می دهد. این زنان می گویند با فراگیری این آموزش ها و تربی زنبور عسل می توانند به اقتصاد خانواده خود کمک نمایند.

واما عده ای نیز در هرات به کار پروسس وبسته بندی عسل و ارایه آن به بازار مشغولند یک تن از دهاقین تولید کننده عسل که کارگاه کوچک خانه گی را برای پروسس و بسته بندی عسل راه اندازی نموده است می گوید واردات عسل بی کیفیت از ایران و پاکستان جلو رشد سریع عسل تولید شده داخلی را گرفته است.

در حال حاضر فی کیلو عسل تولید شده در هرات دربازار تا 800 افغانی به فروش می رسد. در حالی که عسل وارداتی ایرانی و پاکستانی فی کیلو تا مبلغ 200 افغانی نیز قابل دسترسی ست.

مامورین اداره زراعت هرات می گویند اگر دهاقین این ولایت بتوانند گراف تولید عسل را همین طور حفظ نموده و تعداد کندو هارا افزایش دهند به زودی هرات یکی از بزرگترین تولید کننده گان عسل در سرتاسر کشور خواهد بود.

XS
SM
MD
LG