لینک های دسترسی

Breaking News

انتقال اجساد قربانیان حمله طالبان از افغانستان به هند


جسد شش هندی که طی حمله طالبان درافغانستان کشته شده بودند، ذریعۀ طیارۀ خاص قوای هوایی بروز شنبه به هند انتقال داده شد.

تابوت های پوشیده با بیرق قربانیان به دهلی جدید رسید، جایی که« پراتیبها پاتیل»، رییس جمهور، «نیرو پاما رائو» سرکتر وزیرخارجه و صدها تن دیگر در مراسمی غمناک اَدای احترام کردند. رییس جمهور « پاتیل » حلقۀ گل های را روی تابوت ها گذاشت.

شش نفر بروزجمعه در کابل زمانی کشته شدند که شورشیان با واسکت های انتحاری و سلاح های اتومات بر دو مهمانخانۀ مورد استفادۀ خارجیان حمله کردند.

17 نفر در آن حمله جان شان را از دست دادند، و دست کم 38 تن دیگر زخمی شدند. قربانیان هندی شامل مأمورین اردو و مأمورین حکومتی بود.

حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان از طریق تلفون بروز شنبه مراتب تسلیت خویش را به « مَن مُوهن سنگه»، صدراعظم هند بیان داشت. او تحقیقاتی کامل در این باره را وعده داد.

اداره آقای « سینگه » دربیانیه یی گفت صدراعظم براین حمله مراتب عصبانیتش را بیان داشت و رییس جمهور حامد کرزی را ترغیب نموده تا از امنیت کامل شهروندان هندی درافغانستان اطمینان دهد.

یک دیپلمات هندی، یک شهروند فرانسوی و تعدادی از افغانها به شمول سه افسر پولیس در حمله روز جمعه کشته شدند. طالبان آن حمله را ادعای مسئولیت کردند.

کابل از اواسط ماه جنوری بدین سو نسبتا آرام بوده است. در آن تاریخ حمله دیگر طالبان دست کم پنج نفر را کشت و 70 تن را زخمی ساخت.

XS
SM
MD
LG