لینک های دسترسی

Breaking News

زلزله قوی در چلی و اعلان وضعیت فاجعۀ انسانی


(عکس: AP) یک زلزله قوی دراوایل روز شنبه چیل را تکان داد دست کم 300 نفر را از هلاک ساخت، وبه تعداد یک ملیون و پنجصد هزار نفر را ازبین برده است.

زلزله 8.8 درجه به مقیاس ریکتر ساعت 3:34 دردقیقه صبح به وقت محل در فاصله تقریبا 100 کیلومتری مرکز شهر « کانسپسیون» دومین ساحه بزرگ آن کشور امریکایی جنوبی را تکان داد.

میچیلی باچیلیت، رییس جمهور چیلی وضعیت فاجعه انسانی را در مرکز چیلی اعلام کرد. او گفت مرگ بیشتر از 85 نفر فقط در منطقه جنوبی مایول تایید شده است.

آن زلزله عمارت ها، را واژگون ساخته، موترها را چپه کرده و برق و لین های تلفون را قطع ساخته است. پل ها فروریخته وبسیاری ازسرک ها به مخروبه تبدیل شده است از وقوع آتش سوزی گزارش شده است. چندین شفاخانه فروریخته شده است.

مامورین در سانتیاگو، پایتخت چیلی به دلیل صدمه زلزله میدان هوایی بین المللی را مسدود کرده است.

یک تعداد پس لرزه های قوی بعد از زلزله اول بمشول زلزله 6.9 درجه بمقیاس ریکتر رخ داد.

طوفان تحت بحری از اثر زلزله رخ داده در چیلی هزاران کیلومتر درسراسر اقیانوس آرام موجی از آب را به ساحل جزیره هاوایی، نیوزلند و جزایر اقیانوس آرام جنوبی فرستاده است.

از صدمات عمده یی در هریک ازاین کشورهای حوزه اقیانوس آرام یا قلمروها تاکنون گزارش نشده است اما طوفان بحری دست کم پنج نفر را در نزدیک ساحل جزیره چیلی هلاک نموده است.

گزارش شده است که یازده نفر دیگر درجزیره رابین سون کروز چیلی گم شده اند.

XS
SM
MD
LG