لینک های دسترسی

پرنده ها، حیوانات و نباتات نادر افغانستان قچاق مى شود


خرید وفروش غیر قانونى وبالاخره قچاق آثار تاریخى , ااحجار قیمتى و نیمه قیمتى افغانستان ازمدتى بدینسو ادامه دارد .اکنون نوبت به حیوان ,پرنده و نباتات نادر رسیده است که به وسیله مافیاى بین المللى که در کشور هاى همسایه و دورتر لانه کرده اند به خارج کشور انتقال مى یابد.

تمام هم و دم این قاچاقچیان به این نقطه معطوف است که چگونه بتوانند آثار تاریخى ,احجار قیمتى ,حیوان ,پرنده ونباتات نادر افغانستان را از راههاى صعب العبورانتقال داده این دارایى عامه وملى را غارت نمایند.

شهزاده مصطفى ظاهر , ریس عمومى اداره ملى محیط زیست افغانستان به روز یکشنبه نهم ماه حوت در یک کنفرانس خبرى در کابل از مشکلات عمومى در عرصیه محیط زیست , تهدیدات حیات وحش و لاپروایى مقامات در مورد خطرات تخریب محیط زیست پرنده ها ,نباتات وحیوانات نادر که نسل هاى آن در حال انقراض اند.

گفتگو نموده ابرازداشت که از رهگذر قچاق این سرمایه هاى ملى به وسیله مافیایى بین المللى سخت نگران است :

" چیزى که ما,راستى نگران هستم همین حیات وحش است که در لست آوردیم .دیگر اینکه آثار تاریخى افغانستان

قاچاق مى شود ,بعض وقت توسط عیر افغان صورت می گیرد . باید حکومت افغانستان بسیار این موضوع را جدى بگیرد ,وزارتخانه ها و اورگانهاى ذ یربط باهمدیگر همکارى نزدیک داشته با شند تا بتوانیم جلوگیرى بکنیم."

شهزاده که از مقامات خواستار همکارى در جهت جلوگیرى از حیوانات ,پرنده گان و نبا تات نادر کشور بود از مشکلات داخلى نیز سخن گفته اظافه کرد:

"رؤساى محیط زیست ما, همکاران و کارمندان ما , در ولایت ها هر روز زیر تهدید هستند , توسط باند مافیایى بین المللى که شبکه در کشورهاى همسایه ودورتر دارند و خود را به افغانستان و پایتخت آن متمرکز ساخته اند".

پوهاند داکتر غلام نقشبند ناصرى ,استاد پوهنتون کانل و معاون کمیته اجرایوى حیات وحش افغانستان ,حیوانات و نباتات وحشى را بزرگترین منبع طبیعى افغانستان خوانده گفت: در اثر عوامل متعدد چون شکاربى رویه , تخریب سرپناه حیات وحش و تجارت ندون کنترول ,این منابع بزرگ طبیعى افغانستان در حال انقراض و آسیب پذیرى قرار دارند، باید مقامات در حفاظت آن اقدامارت لازم را رویدست بگیرد.

به موجب اظهارات کمیته اجرایوى حیات وحش کشور , افغانستان درحال حاضر کست ٤٨ نوع حفالظت شده دارد که مطابق به حکم قانون شکار و تجارت آن ممنوع مى باشد.

XS
SM
MD
LG