لینک های دسترسی

Breaking News

وحید عمر: هدف حکومت جلوگیری از آسیب است


حکومت افغانستان بر حضور ژورنالستان در حوادث ناامنی و پخش مستقیم جریان حوادث تروریستی را اقدامات پیش گیرانه خوانده، از آن دفاع کرد.

وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی روز سه شنبه طی کنفرانس خبری هفته وارش از هدایت و دستور شفاهی مقامات امنیتی که بروز دوشنبه به مسؤلین رسانه ها داده بودند پشتیبانی نموده ، افزود ، حکومت در برابر فعالیت های رسانه و ژورنالیستان مانع ایجاد کند. بلکه اقدام اخیر بخاطر جلوگیری از آسیب پذیری مردم منجمله خبرنگاران روی دست گرفته شده است. و تلاش میشود ، تا دشمن از نشرات مستقیم عملیات به نفع خود استفاده نکند، و این به معنی سانسور نیست.

وحید عمر گفت، ترتیب سنجیده خواهد شد تا از یک طرف جان ژورنالیستان عزیز ما حفاظت شود ، و از طرف دیگردشمن نتواند که از نشرات مستقیم استفاده نماید.

وی علاوه نمودکه این موضوع تازه است و تا هنوز بحث روی آن جریان دارد، و توقع میرود ، بزودی به همکاری رسانه ها شیوه نشرات رسانه ها به گونۀ تنظیم شود که دشمن نتواند از آن به نفع خود استفاده کند. وی اظهارت و تقاضای امنیتی منجمله سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی را شریک ساختن نگرانی های منصوبین ارگان های امنیتی با رسانه ها خواند.

وحید عمر از فشار رئیس جمهور بر نیروهای امنیتی گفت که ، در حملۀ انتحاری روز جمعه که منجر به قتل 16 و جراحت حد اقل 40 تن دیگر گردید، مقامات امنیتی میتوانستند از آن بهتر کار کنند.

وضع نمودن محدودیت در بخش مستقیم جریان حوادث دهشت افگنی و حضور ژورنالیستان در محل واقعه از سوی نهاد های امنیتی با عکس العمل های منفی روزنامه نگاران ، و مالکین رسانه های مواجه است.

روزنامه نگاران به این باور اند که این اقدام و تصمیم اخیر نهاد های امنیتی بخاطر پنهان کردن کاستی ها، ضعف و نقایض در نظام امنیتی اتخاذ شده است ، نه بخاطر دفع خط.

XS
SM
MD
LG