لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانى جامعه ملل راجع به فرمان اخیر کرزى


کاى آیده، نماینده خاص سر منشى ملل متحد براى افغانستان که ماموریت اش، به پایان رسیده است به روز پنجشنبه در آخرین کنفرانس خبرى اش از نگرانى خود، جامعه جهانى ومردم افغانستان راجع به فرمان اخیر آقاى کرزى ،درمورد قانون انتخابات اظهارنموده گفت :

"من در طول هفته اخیر ،به نماینده گى از جامعه جهانى با آقای کرزى ،در مشورت و مذاکره بسر بردم و آخرین مذاکرات ما،هم همین صبح امروز بود که به کدام نتیجه و خطوط معین نه رسیدیم .و من مذاکرات خود را با اقاى کرزى، درین مورد خاص تا آن زمان ادامه خواهم داد که افغانستان را ترک بکنم".

این مامور ارشد سازمان ملل ، در مورد ادعاى آقاى کرزى، که این فرمان درجهت افغانى ساختن پروسه انتخابات یک گام به جلو است پاسخ داده گفت :

"باور من، اینست که افغانى ساختن پروسه انتخانات یک روش درست وبجاست که باید ادامه یابد، اما انتخانات پارلمانى خود به یک سلسله اصلاحات جدى و گسترده ضرورت دارد . "

آقاى آید ه، به ادامه سخنان اش، گفت: وى در طول مذاکرات با آقاى کرزى، که درین مورد خاص داشت طرح و پیشنهادهاى مشخص خود را برایش ارایه کرده است و امیدوارى وجود دارد که در قسمت حضور جامعه جهانى در کمیسیون سمع شکایات انتخاباتى پیشرفت صورت بگیرد، مذاکرات و مشورتها براى رفع نگرانى هاى جامعه جهانى و مردم افغانستان ادامه دارد و تا کنون هیچ چیز نهایى نه شده است”.

آقاى کاى آیده ،سال جارى ٢٠١٠ را که - رویداد هاى عنمده چون پروسه مصالحه ملى یا جرگه صلح، کنفرانس کابل، و عملیات هاى گسترده نظامى جارى در ولایت هلمند را پیشرو دارد – سال مهم و پر چالش بعد از سقوط رژیم طالبان خواند که افغانستان تجربه مى کند.

این مامور ارشد ملل متحد ،درمورد وضع شدن محدودیت ها برفعالیت هاى رسانه ها که اخیرا ازجانب نهاد هاى امنیتى کشور توصیه شده است عکس العمل نشان داده ابراز داشت:

"شخصا به آزادى اظهار عقیده راسخ دارم ،و از حقوق مردم که حق دارند درمورد رویداد ها و انکشاف اوضاع که در اطراف شان رخ مى دهد اطلاعات و معلومات ثقه دریافت نمایند به خوبى واقف است”.

XS
SM
MD
LG