لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکرۀ تیلفونی حامد کرزی با رئیس جمهور ایالات متحده


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده طی کنفرانس ویدیویی روی ابعاد صلح با طالبان صحبت نمودند.

بیانیۀ مطبوعاتی دفتر کرزی میرساند که در جریان کنفرانس که بیش از یک ساعت شب دوشنبه دوام داشت، کرزی آقای اوباما را از تلاش های افغانستان جهت تسریع روند صلح و آشتی و محو فساد اداری واقف ساخت.

قوماندان های ایالات متحده میگویند راه حل سیاسی بین حکومت افغانستان و جنگجویان طالب برای کاهش خشونت حیاتی میباشد.

در سال جاری رهبر افغانستان تلاش های تماس با طالبان را آغاز نموده، که آن گروه حضور خود را طی سال های اخیر مشهودتر ساخته اند. رئیس جمهور افغانستان گفت کرزی و آقای اوباما بر لزوم یک روش متحدانه و یگانه برای مذاکرات صلح صحبت نموده اند.

دو رهبر همچنان در مورد همکاریی منطقوی، اقدامات محو فساد اداری، و لزوم برگزاری انتخابات شفاف پارلمانی در ماه سپتمبر، صحبت نمودند.

آقای کرزی همچنان به رئیس جمهور ایالات متحده گفت افغان ها نگران اند که از کشور شان در جنگ های غیر مستقیم کشور های دیگر استفاده خواهد شد. هفتۀ گذشته، آقای کرزی هشدار داد که پاکستان و هند، و یا ایالات متحده و ایران نمیتوانند از افغانستان علیه یکدیگر استفاده نمایند.

هند و پاکستان جهت اعمال نفوذ در افغانستان رقابت دارند. هند پاکستان را به طرفداری گروه های تندروی متهم میسازد که علایق هند را مورد هدف قرار میدهند. پاکستان هند را به گشایش ماموریت های دپلوماتیک متهم میسازد که گروه های ضد حکومت را در پاکستان تمویل میکند.

ایران و ایالات متحده اخیراً بر یکدیگر اتهام وارد نمودند که مشغول "بازی دو طرفه" اند که در ظاهر حکومت افغانستان را حمایت نموده، ولی در عقب مصروف فعالیت های اند که حکومت را بمخاطره میاندازد.

XS
SM
MD
LG