لینک های دسترسی

Breaking News

واشنگتن پوست: اهمیت مذاکره با طالبان


روزنامۀ واشنگتن پوست مقاله را به نشر سپرده تحت عنوان، چرا امریکا باید با طالبان مذاکره نماید.

احمد رشید، نویسندۀ پاکستانی در مقاله نوشته است درحالیکه حکومت اوباما به ضعیف ساختن طالبان بزودترین فرصت در میدان نبرد امیدوار است، قدرت های جهانی کشیدگی ها را در داخل و خارج آن کشور فزونی میبخشند. بطور اخص، پاکستان و ایران میخواهند مطمین باشند تا زمانیکه ایالات متحده آمادۀ مذاکره با طالبان شود، سرنوشت منطقه، نسبت به امریکا، توسط قدرت های منطقوی تعین گردیده و انتخاب واشنگتن را محدود سازند.

به نظر احمد رشید تفرقه های نژادی و فرقوی افغانستان درین روند، فوق العاده برانگیخته میشود.

واشنگتن پوست افزوده، ایالات متحده تا هنوز جنگ را در افغانستان شورش گرایی دو جانبه میداند و بر بُعد نظامی آن متمرکز است. در حقیقت، افغانستان با تهدید های چند جانبه مواجه بوده و که تمام همسایگان آن دخیل میباشند.

احمد رشید نوشته است که با وجود پیشنهاد اوباما جهت خروج عساکر بشکل تدریجی، افغانستان و همسایگان آن بدین معتقد اند که خروج مکمل عساکر ناتو و ایالات متحده در تابستان آینده آغاز خواهد شد.

سفر اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به افغانستان واضح ساخت که بعد از خروج غرب از آن کشور، تهران تلاش خواهد کرد ساحۀ نفوذ ایران را گسترش دهد. روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی نیز خود را به چشم ها زده، نشان میدهند که در مورد آیندۀ افغانستان صحبت نمایند. ولی بزرگترین اشارۀ خطر در آن نیمه قاره، تزئید جنگ بالواسطه بین هند و پاکستان طی هفته های اخیر میباشد.

واشنگتن پوست افزوده، هند، ایران و روسیه از دیر زمانی مخالف هرگونه مذاکره با طالبان بوده اند که شاید نفوذ پاکستان را در منطقه و یا هم با واشنگتن بیشتر سازد. هند در حال تلاش است تا اتحاد منطقویی را از سر ایجاد نماید که در سال های 90 میلادی با طالبان و پاکستان مخالفت داشتند. ولادی میر پوتین، صدراعظم روسیه روز پنجشنبه به هند سفر نمود تا در مورد استراتیژی مشترک افغانستان بعد از ایالات متحده صحبت نماید. مامورین ارشد هند اخیراً با کرزی ملاقات نموده قرار است ماه آینده به ایران سفر کنند.

ولی تا هنوز قوای نظامی پاکستان میخواهد در آیندۀ افغانستان نقش داشته باشند. اسلام آباد رهبریت طالبان را از 2001 بدین طرف پناه میدهد.

احمد رشید نوشته است که حکومت اوباما باید بررسی فشار دپلوماتیک را بخاطر کاهش تنش ها در منطقه بزودترین فرصت آغاز نماید. واشنگتن باید موافقۀ تمام همسایگان افغانستان را به موقف عدم مداخله حاصل کند.

در خاتمۀ مطلب واشنگتن پوست به قلم احمد رشید آمده است که به اندازۀ که ایالات متحده و ناتو مذاکره با طالبان را به تعویق اندازند، به همان اندازه آشفتگی در داخل و خارج از افغانستان گسترش خواهد یافت. احتمال نزاع وسیع افزایش خواهد یافت، که القاعده و سایر گروه های افراطی میخواهند از آن طریق در صحنه رخنه نمایند.

XS
SM
MD
LG