لینک های دسترسی

Breaking News

طراح امریکایی حملۀ دهشت افگنی سال ۲۰۰۸ در ممبایی هند


ایالات متحده میگوید به هند اجازه میدهد که یک مرد امریکایی را که به طرح حملۀ دهشت افگنی سال ۲۰۰۸ در ممبایی دست داشته و به آن اعتراف کرده، مورد تحقیق و بازپرسی قرار دهد.

ولی مقامات امریکایی میگویند، اتهامات موجوده نمی تواند او را به پاکستان تسلیم دهد.

ستیف هرمن خبرنگار صدای امریکا، از دهلی جدید گزارش میدهد.

هند آمادگی میگیرد که دیوید کولمن هیدلی، طراح حملات دهشت افگنی ممبای در ایالات متحده را تحت تحقیق قرار دهد.

این امریکایی پاکستانی الاصل بروز پنجشنبه بجرمش اعتراف کرده و به ۱۲ فقره به شمول توطئۀ راه اندازی بم گزاری ها در هند، فراهم ساختن کمک های مادی به دهشت افگنان خارجی، و پلان قتل مردم در هند و دنمارک متهم میباشد.

اعتراف هیدلی که در ماه اکتوبر در شیکاگو دستگیر شد، جزای متوقعۀ مرگ را کاهش میدهد.


رابرت بلیک، معین وزارت خارجه ایالات متحده در دهلی جدید به خبر نگاران گفت، موافقۀ محکمۀ عالی، کشور های دیگر را نیز در قسمت پیگرد قانونی روی اتهامات شبه، محدود میسازد.

"قسمتی از توافق این بود که ایالات متحده آقای هدلی را به اساس اتهامات که او اعتراف نموده، به هند، پاکستان و یا دنمارک تسلیم نخواهد داد. این بدین معنی نخواهد بود که در آینده علیه او اتهامات دیگری وارد نخواهد شد. در مورد اینکه آیا او در آینده به کشور های دیگر مسترد خواهد شد یا نه، نمی خواهم زیاد تمرکز نمایم. ولی طبق اتهامات موجوده او به کشور های دیگر تسلیم داده نخواهد شد."

معین وزارت خارجه هند گفت، هند دربخشی از تحقیقات جاری یی حملات دهشت افگنی سال ۲۰۰۸ در ممبای که ۱۶۰ نفر را هلاک ساخت، هدلی را به طور همه جانبه یی مورد تحقیق و بازپرسی قرار خواهد داد.

لشکر طیبه که مقر آن در پاکستان است، مسئول ِ حملات ممبای قلمداد شده است.

هدلی ۵ بار به ممبای سفر کرده بود تا محلات حمله را برای گروه های دهشت افگن بررسی و تعیین نماید. او به مدعی العمومان گفت که اواین کار را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرده بود.

هدلی پسر یک دیپلوات پاکستانی با مادر امریکایی است.

او که قاچاقبر مواد مخدر بود، ۴ سال قبل نام خود را از داود غنی به دیوید کولمن هدلی تغییر داد.

وزارت عدلیه امریکا میگوید در حالیکه هدلی منتظر حکم محکمه است، اطلاعات مفید استخباراتی را فراهم نموده است.

XS
SM
MD
LG