لینک های دسترسی

ملاقات وزرای خارجهٌ امریکا و پاکستان


هلری کلنتن وزیر خارجهٌ امریکا در آغاز مذاکرات استراتیژیک به سویهٌ عالی روی یک سلسله مسایل امنیتی و اقتصادی، روزی جدید را در روابط واشنگتن با پاکستان تعهد کرد.

در آغاز مذاکرات اولین گفت و شنود استراتیژیکی به سطح وزرا، کلنتن تائید نمود که در سالهای اخیر سؤتفاهمات و درک نادرست مسایل در هردو طرف افزایش یافته است.

ولی وی گفت ادارهٌ رئیس جمهور اوباما برای معکوس ساختن این مسیر، ارتباطات بیشتر با پاکستان قایم می نماید.

شاه محمود قریشی وزیر خارجهٌ پاکستان گفت که ایالات متحدهٌ امریکا و پاکستان تاریخ عمیق همکاری برای اهداف مشترک دارند، بشمول همکاری موفقانهٌ شان بر علیه اتحاد شوروی.

ولی قریشی همچنان گفت پاکستان بخاطر همکاری با امریکا در قسمت مبارزه با دهشت افگنی قیمت گزاف پرداخته است، به این معنی که هزاران پاکستانی بی گناه در جریان حملات دهشت افگنی تلف گردیده اند، و حکومت از سرازیر شدن پناهنده گاه، سلاح ، و مواد مخدر در آنکشور به مشکلات زیادی مواجه است.

مقامات پاکستانی یک فهرست از پیشنهادات را برای همکاری های نزدیک با امریکا بشمول تقاضا برای تدارکات بیشتر نظامی مثل طیارات بدون پیلوت، کمک برای توسعهٌ انرژی کشور، و کمک های اقتصادی با خود آورده اند.

XS
SM
MD
LG