لینک های دسترسی

گیتس: برای مذاکره با رهبران طالبان هنوز بسیار وقت است


رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید،در حالیکه تعداد بیشتر قوای ناتو به افغانستان مواصلت میکنند و بحیث بخشی از ستراتیژی جدید ایالات متحده میشوند ، یک تعداد روبه افزایش جنگجویان پائین رتبۀ طالبان نیز به مقامات افغانستان تسلیم میشوند.

گیتس همچنان گفت،باوجود مساعی حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان مبنی بر آغاز گفت وشنود با رهبران گروه های تندرو هنوز بسیار وقت است انتظار داشت که طالبان بینادگرا تر صلحی را قبول کنند که بگفتۀ گیتس شرایط قانع کننده دارد.

وزیر دفاع امریکا در یک جلسۀ کانگرس در واشنگتن گفت ، وی دو بخش را در راه حل سیاسی افغانستان مشاهده میکند، ادغام مجدد و آشتی مجدد .

او گفت ادغام مجدد که شامل عساکر پیادۀ تندروان است وبسیاری آنها فقط برای بدست آوردن پول و یا بخاطر تخویف میجنگند، همین حالا آغاز شده است .

وزیر دفاع امریکا درمورد آشتی مجدد گفت این بخش شامل زعامت ارشد تندروان است . وعلاوه کرد تغیر حرکت در منازعه آنقدر قوی نیست که رهبران طالبان را متقاعد ساخت که این جنگ را میبازند.

روز چهارشنبه قوای آیساف در افغانستان خبر داد که سه عضو آن قوا طی حملاتی در جنوب افغانستان کشته شدند.

قوای امداد امنیتی بین المللی به روز چهارشنبه با نشربیانیهٌ گفت عساکر در اثر انفجار یک آلهٌ منفجرۀ خانه ساخت تلف شدند. مقامات در مورد هویت این عساکر چیزی نگفتند.

یک بیانیۀ دیگر میرساند که عسکر سومی در نتیجۀ حمله با یک اسلحۀ خفیفه روز چهارشنبه کشته شد.

مقامات هویت ویا ملیت عساکر را افشا نکردند.

ناتو همچنان خبرداد که یک هلیکوپتر ملکی که عساکر جرمنی وامریکایی را حمل میکرد ،روز چهارشنبه بعد از آنکه تحت آتشباری سلاح خفیفه قرار گرفت در ولایت قندزبطور عاجل فرود آمد. مقامات نظامی گفتند هیچ یک از راکبین هلیکوپتر زخمی نشده است .

XS
SM
MD
LG