لینک های دسترسی

پیتر گالبریت: شرط موفقیت در افغانستان


پیتر گالبریت، دیپلومات ارشد در مرکز کنترول و عدم انتشار سلاح میگوید، شرط موفقیت ستراتیژی ضد شورش ایالات متحده در افغانستان، موجودیت یک شریک قابل اطمینان و با اعتبار در آنکشور است.

او میگوید، در حال حاضر چنین یک شریکی در آنکشور موجود نیست. پیتر گلبریت که از ماه مارچ تا سپتمبر 2009 معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان بود، در مورد خطابه یی داشت در پوهنتون جورج واشنگتن.

پیتر گالبریت میگوید، یکی از عوامل عمده یی که میتواند باعث موفقیت ستراتیژی ایالات متحده در افغانستان گردد، داشتن یک شریک قابل اطمینان و با اعتبار در افغانستان است – شریکی که با تأمین امنیت ارائه خدمات برای مردم، بتواند دل مردم را بدست آورده و حمایت شان را کسب نماید.

ولی او میگوید ایالات متحده در افغانستان چنین یک شریکی ندارد.

او میگوید، جای شک نیست که قوای امریکایی میتواند برای مردم امنیت را در هر نقطه افغانستان تامین نماید، مانند هلمند که قوا توانست مناطقی زیادی را از کنترول طالبان آزاد سازد. طالبان از آن مناطق یا به پاکستان فرار کرده اند یا به ولایات همجوار مانند قندهار و یا هم در بین مردم مدغم شده اند. او میگوید تا زمانیکه قوای امریکایی و ناتو در آن مناطق حظور دارند، طالبان از آن ساحات به دور خواهند بود.

ولی وقتی ناتو و قوای امریکایی آن مناطق را سر انجام ترک میگویند، چه خواهد شد؟ او میگوید برای تداوم موفقیت، در آن مناطق باید اردو، پولیس و حکومت افغانستان مستقر گردند. ولی به گفته او هیچ یک ازین ها تا کنون طوری که باید در آن مناطق حظور ندارند.

گلبریت میگوید، پیشرفت های قسمی یی در زمینه فعالیت اردوی افغانستان در هلمند دیده میشود، ولی این فعالیت ها متداوم نخواهد بود. او میگوید پولیس افغانستان کاملا ناتوان است و به هیچ وجه نمی تواند نظم را بر قرار سازد. به گفته او مهمتر از همه هیچ حکومتی درین مناطق وجود ندارد.

گلبریت علاوه میکند که حامد کرزی ۸ سال است در قدرت است، ولی حکومت او غیر موثر و فاسد توصیف شده است. تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال قبل در افغانستان به شکل وسیعی صورت گرفت. بناً به گفته او یک تعداد زیاد مردم افغانستان حکومت افغانستان را غیر مشروع میخوانند.

گلبریت میگوید، قدرت در افغانستان کاملا مرکزی بوده و همه تصامیم از طرف حکومت مرکزی که فاقد خدمات مسلکی برای کشور است، اتخاذ میگردد. او پیشنهاد میکند که چون افغانستان از اقوام مختلفی تشکیل شده است، تغییر اساسی در قانون اساسی میتواند راه حل مشکل سیاسی در آنکشور باشد.

گلبریت گفت این تغییر اجازه خواهد داد که رهبران محلی با قدرت واقعی انتخاب گردند. و یک سیستم واقعی تقسیم قدرت به میان بیاید – سیستمی مانند سیستم فدرالی در عراق که صدر اعظم توسط پارلمان انتخاب شده، ائتلافی متشکل از احزاب و اقوام مختلف در پارلمان ایجاد میگردد. او همچنان میگوید توجه بیشتر باید روی تربیه پولیس افغانستان صورت گیرد. به گفته او ۸۰ فیصد کسانیکه میخواهند به قوای پولیس بپیوندند بیسواد هستند، بناً کورس های ۸ هفته یی اصلا موثر نخواهد بود.

گلبریت میگوید دلیل دیگری که ادامه ماموریت در افغانستان دیگر یک امر ضروری نیست این است که القاعده دیگر در افغانستان نه بلکه به جای دیگری حضور دارد.

پیتر گلبریت میگوید اگر ایالات متحده همه منابع خود را متوجه افغانستان بسازد، امریکا جهت مبازره علیه القاعد در کشور های دیگر، منابع پولی و انسانی بیشتری در اختیار نخواهد داشت. او میگوید دلیل عمده تهاجم به رهبری ایالات متحده در افغانستان حملات یازده سپتمر سال ۲۰۰۱ بر ایالات متحده بوده – زمانیکه القاعد در افغانستان پناه برده و بر امنیت ملی ایالات متحده تهدید جدی یی بود. ولی به گفته او القاعده امروز در چندین کشور دیگر فعالیت دارد - مانند یمن، سومالیه، و گروه های هم در اروپا و حتی در ایالات متحده فعالیت میکنند.

XS
SM
MD
LG