لینک های دسترسی

Breaking News

ایالات متحده: وضع تعزیرات قریب الوقوع شورای امنیت علیه ایران


هلری کلنتن وزیر خارجۀ ایالات متحده میگوید، وی انتظار دارد تا شورای امنیت سازمان ملل متحد هر چه زود تر روی تعزیرات پیشنهاد شده اقدام عملی نماید، که برنامۀ ذروی ایران را هدف قرار میدهد.

کلنتن بروز جمعه گفت، ایالات متحده و روسیه روی ایجاد یک قطعنامه در تماس نزدیک با هم کار میکنند و به گفتۀ وی "فعالیت های فزایندۀ در آیندۀ بسیار نزدیک" صورت خواهد گرفت.

کلنتن گفت، ایالات متحده تلاش نموده است تا از طریق مذاکره با ایران معامله نماید، ولی او گفت گزارش اخیر ادارۀ دیدبان ذروی ملل متحد نشان میدهد که ایران بدون درنظر داشت توقعات جامعۀ جهانی به فعالیت های خویش ادامه میدهد.

او گفت، در نتیجه ایالات متحده و سایر کشور ها مجبور گردیدند تا در عوض تلاش برای مذاکرات بیشتر با ایران، بر آن کشور فشار اعمال نمایند.

ایالات متحده و متحدین آن میگویند، ایران از برنامه های ذروی غرض دستیابی به سلاح ذروی استفاده میکند، ولی تهران همواره این اتهامات را رد نموده است.

XS
SM
MD
LG