لینک های دسترسی

علمای دینی ومعملین معارف در کمپیان آگاهی عامه علیه مواد مخدر


در ولایت قندهار در جریان مبارزه علیه مواد مخدر کمپیان آگاهی عامه در مورد اضرار، استعمال وتولید مواد مخدر با مساعی مشتر ک ریاست معارف ولایت قندهار شورای علما، ریاست حج و اوقاف، اطلاعات و فرهنگ و اداره مبارزه علیه مواد مخدر ملل متحد از طرف ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت قندهار در ولسوالی ها مکاتب، مدارس، تجمعات بزرگ و مساجد برای آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر تدویر می گردد.

در روند برنامه های آگاهی عامه از طرف ریاست مبارزه علیه مواد مخدر برای شاگردان لیسه عالی ذکور شهر قندهار توسط نماینده گان ریاست معارف، شورای علماو و ریاست مبارزه علیه مواد مخدر درمورد اضراراستعمال و تولیدمواد مخدر از نگاه اسلام، صحت، اقتصاد و به وجود امدن مشلکلات اجتماعی توضیح و تشریح گردید.

مولوی محمد دین عضو شورای علمایی ولایت قندهار گفت: "استعمال تمام انواع مواد مخدر ازنظر اسلام منع می باشد."

ارشادات ما برای مردم این است که از تمام چیز های که برای بدن، خون، جامعهو عقل مضر باشد، از ان جدآ خود داری نمایند .

منصور احمد یکتن از شاگردان لیسه عالی صوفی صاحب شهر قندهار میگویدتولید مواد مخدر یک تهدید بزرگ برای جوانان و نو جوانان به شمار می رود و اکثر جوانان با خطر اعتیاد مواجه می باشند. ما از جامه جهانی و دولت افغانستان می خواهیم که برای جوانان زمینه اشتغال دایمی را فراهم نمایند.

اظهارسپاس می نمایم که جهت آگاهی از عواقب نا گوار مواد مخدر به مکتب ما آمده اند، جوانان باید از این پروگرام های آگاهی عامه استفاده نمایند ، و نباید شکار مواد مخدر شوند .

محمد علم مدیر لیسه عالی صوفی صاحب میگوید به تمام جوانان که شامل معارف هستند روزمره برای شان از طرف معلمین اضرار مواد مخدر بیان می گردد.

استادان مضامین دینی موجود می باشند و برای شاگردان در مورد اضرار مواد مخدر معلومات میدهند ، تا از استعمال مواد مخدر جدآ جلوگیری نمایند .

گل محمد شکران ریس ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت قندهار می گوید در عرصه مبارزه علیه مواد مخدر فعلا کمپیاین تبلغاتی منع تولید و استعمال مواد مخدر ویا آگاهی عامه در مورد اضرار مواد مخدر در ولسوالی ها مکاتب ،مساجد و در گردهمایی بزرگ ادامه دارد .

تلاش می نمایم که برای نسل نو که شاگردان معارف میباشند ،پروگرام های آگاهی عامه را برای ذهنیت دادن سالم به آنها که در آینده به ضد کشت و استعمال مواد مخدر مبارزه جدی نمایند.

به قول شکران در ولایت قندهار با گذشت روز تعداد معتادین افزون می گردد ، اکثر بازگشت کننده گان ازایران به تریاک ، بازگشت کننده گان ازپاکستان به هیرویین و در شهر قندهار تعداد زیادی به چرس معتاد می باشند .

انوش ننگیال یکتن از نماینده گان اطفال وسفیرکشت حلال و سرسبزی به ولایت قندهار مدتی قبلسفر نموده بود وی نیز از اطفال و زارعین ولایت قندهار خواست که به عوض کوکنار کشت حلال را زرع نمایند.

XS
SM
MD
LG