لینک های دسترسی

پاکستان و محدود شدن صلاحیت های رئیس جمهور


یک تعدیل قانون اساسی به هدف محروم ساختن آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از قدرت های وسیع ریاست جمهوری، در پارلمان آنکشور معرفی گردید.

یک دسته اصلاحاتی که بنام تعدیل هژدهم خوانده میشود قدرت های کلیدی رئیس جمهور را بشمول قدرت وی برای انحلال پارلمان و صلاحیتشبرای تعین لوی درستیز های نظامی و سایر مامورین کلیدی به صدراعظم کشور انتقال میدهد.

رئیس جمهور زرداری بخاطر بطی بودنش در فروگذار از قدرت های رئیس جمهوری که در زمان حاکمیت پرویز مشرف رئیس جمهور سابق کشور وفق یافته بود، همواره مورد انتقاد قرار داشته است.

روشن نیست که قانونگزاران روی این تعدیل رای خواهند داد یا خیر. اما توقع میرود که این تعدیل یک اکثریت لازم دوی سوم را برای تصویب در پارلمان بدست آورد.

یوسف رضا گیلانی صدراعظم و سناتور رضا ربانی رئیس کمیته ایکه این مسودۀ اصلاحات را تهیه نمود بروز جمعه ازین تعدیل استقبال نمودند. آنها طی اظهاراتی به مجلس سفلای پارلمان گفتند که این لایحه نهاد های دموکراتیک کشور را تحکیم خواهد بخشید.

XS
SM
MD
LG