لینک های دسترسی

محکومیت ٦٠٠ قاچاقبر مواد مخدر به حبس طویل المدت


اداره خاص بنام مرکزعدلى و قضائى مبارزه با مواد مخدر افغانستان، به روز دوشنبه طى کنفرانس خبرى – که به بهانه اى ارايه گزارش سالانه اين اداره درسال ١٣٨٨ هجرى خورشيدى در کابل ترتيب داده بودادعا کرد که تعقيب و مجازات حدود شش صد تن به جرم ملوث بودن در تجارت و قاچاق مواد مخدر که از جانب اين اداره در سال گذشته به حبس هاى طويل و پرداخت جريمه هاى نقدى محکوم شده اند در تحکيم حاکميت قانون و استقرار ثبات در کشور نهايت موثر بوده است.

على الرغم ادعاهاى مقامات که پيوسته از دستگيرى و مجازات افراد ملوث در تجارت و قاچاق مواد مخدر و تاثير آن در تامين امنيت وبالاخره ثبات سياسى کشور سخن میگويند، وضعيت امنیت و مشکل مواد مخدر با گذشت هر روز افزايش مییابد و نهاد هاى ملى وبين المللى پيوسته ابراز نگرانى ميکنند.

خليل الرحمان متوکل،سخنگوى مرکز عدلى و قضائى مبارزه با مواد مخدر به روز دوشنبه در گفتگو با رسانه ها ادعا کرد که در سال گذشته ٥٩٩ تن از جانب اين اداره خاص به جرم قاچاق و تجارت مواد مخدر به حبس هاى طويل المدت و پرداخت جريمه نقدى محکوم گرديدند که در ميان اين افراد ٣٥ نفر ازکارمندان امنيتى وملکى و ١٩ تن هم اتباع خارجى شامل اند که در تامين ا منيت و ثبات بسيار موثر بوده است:

''محکوم کردن شبکه هاى بزرگ قاچاقبران مواد مخدر در سال گذشته نه تنها در کاهش کشت،توليد مواد مخدر نقش خوب داشت بلکه در تحکيم حاکميت قانون در سراسر مملکت واستقرار و ثبات متداوم افغانستان نقش اساسى داشت".

به باور اقاى متوکل،انجام اين کار از جانب اداره خاص کار ساده نبوده است.

سخنگوى مرکز عدلى و قضائى مبارزه با مواد مخدر به ادامه گفت: علاوه بر مجازات افراد و اشخاص مهم قاچاقچيان، دهها تن مواد مخدر هم در مناطق مختلف کشور به دست آمده اند که در اوقات مختلف درحضور ناظران ملى و بين المللى و رسانه ها حريق شدند.

هفته گذشته ميشل ليون هارت، سرپرست اداره مبارزه بامواد مخدر ايالت متحده امريکا – که در يک سفر رسمى به کابل امده بود – پس از ديدار از ولسوالى مارجه ولايت هلمند در يک کنفرانس خبرى شرکت نموده گفت

از سال ١٩٨٠ ميلادى بدينسو بيشتر از ٩٠ درصد هيروين در جاده هاى امريکا ازهمين خطه و مزرعه هاى افغانستان بدانجاه رسيده اند.

اکنون اداره تحت رهبرى اش، مصمم است در شناسائى و دستگيرى قاچاقچيان کلان مواد مخدر با حکومت افغانستان همکارى نمائد.

XS
SM
MD
LG